FinanceInsuranceMortgageTechBusinessTravelLegalHealth/FitnessSportsFashionRenovationReviews

No. 1 Free Social Classifieds. Best Social Classifieds, Fonolive.com.

frosh_ketab instagram hashtags, hashtags meanings frosh_ketab images, #frosh_ketab tag pics

frosh_ketab
frosh_ketab
frosh_ketab #ماه_پیشانو

#دریا_دادور
_

تقدیم به تمامی همراهان🌷

_

#فولکلور #فولکوریک #ادبیات_فولکلور #ترانه_های_محلی #ترانه_های_فولکلوریک
_

#frosh_ketab 
#کتاب_کمیاب #کتاب_نایاب #خوره_کتاب #فلسفه_غرب #موسیقی_ناب
Likes: 447
Posted at: 2019-05-06 15:36:25
#ماه_پیشانو #دریا_دادور _ تقدیم به تمامی همراهان🌷 _ #فولکلور #فولکوریک #ادبیات_فولکلور #ترانه_های_محلی #ترانه_های_فولکلوریک _ #frosh_ketab #کتاب_کمیاب #کتاب_نایاب #خوره_کتاب #فلسفه_غرب #موسیقی_ناب
frosh_ketab 🌷 🌷 #frosh_ketab

#معرفی_کتاب #کتاب_خوب #کتابخوانی #خوره_کتاب #فلسفه_غرب #کتاب_خوب_بخوانیم #کتابفروشی #کتاب_کمیاب #کتاب_نایاب #رمان_خارجی #ترانه_های_ماندگار #کلیپهای_انگیزشی #انگیزشی #کتابهای_انگیزشی #عشق_کتاب #ارسال_کتاب_به_سراسر_کشور #ارسال_کتاب_به_خارج_از_کشور
Likes: 433
Posted at: 2019-06-05 17:27:38
🌷 🌷 #frosh_ketab #معرفی_کتاب #کتاب_خوب #کتابخوانی #خوره_کتاب #فلسفه_غرب #کتاب_خوب_بخوانیم #کتابفروشی #کتاب_کمیاب #کتاب_نایاب #رمان_خارجی #ترانه_های_ماندگار #کلیپهای_انگیزشی #انگیزشی #کتابهای_انگیزشی #عشق_کتاب #ارسال_کتاب_به_سراسر_کشور #ارسال_کتاب_به_خارج_از_کشور
frosh_ketab #سه_غم_آمد_به_جانم_هر_سه_یکبار

#مختاباد

#آواز_سنتی

تقدیم به تمامی همراهان🌷

#frosh_ketab 
#کتاب_کمیاب #کتاب_نایاب #خوره_کتاب #عشق_کتاب #آواز_سنتی
Likes: 170
Posted at: 2019-04-18 13:47:25
#سه_غم_آمد_به_جانم_هر_سه_یکبار #مختاباد #آواز_سنتی تقدیم به تمامی همراهان🌷 #frosh_ketab #کتاب_کمیاب #کتاب_نایاب #خوره_کتاب #عشق_کتاب #آواز_سنتی
frosh_ketab #خروس_زری_پیرهن_پری 🌷

#سیاهی_در_به_در_شد

#احمد_شاملو

#فولکلور #فولکوریک 
_
#frosh_ketab
#معرفی_کتاب #کتاب_خوب #کتابخوانی #خوره_کتاب #فلسفه_غرب #کتاب_خوب_بخوانیم #کتابفروشی #کتاب_کمیاب #کتاب_نایاب #رمان_خارجی #ترانه_های_ماندگار #کلیپهای_انگیزشی #انگیزشی #کتابهای_انگیزشی #عشق_کتاب #ارسال_کتاب_به_سراسر_کشور #ارسال_کتاب_به_خارج_از_کشور
Likes: 277
Posted at: 2019-06-06 19:03:22
#خروس_زری_پیرهن_پری 🌷 #سیاهی_در_به_در_شد #احمد_شاملو #فولکلور #فولکوریک _ #frosh_ketab #معرفی_کتاب #کتاب_خوب #کتابخوانی #خوره_کتاب #فلسفه_غرب #کتاب_خوب_بخوانیم #کتابفروشی #کتاب_کمیاب #کتاب_نایاب #رمان_خارجی #ترانه_های_ماندگار #کلیپهای_انگیزشی #انگیزشی #کتابهای_انگیزشی #عشق_کتاب #ارسال_کتاب_به_سراسر_کشور #ارسال_کتاب_به_خارج_از_کشور
frosh_ketab #علی_کوچولو 
تقدیم به تمام دوستان 🌷

#frosh_ketab 
#خوره_کتاب #کتاب_کمیاب #کتاب_نایاب #نوستاوژی_دهه_۶۰ #عشق_کتاب #کتاب_تخفیف_خورده
Likes: 136
Posted at: 2019-06-14 07:44:48
#علی_کوچولو تقدیم به تمام دوستان 🌷 #frosh_ketab #خوره_کتاب #کتاب_کمیاب #کتاب_نایاب #نوستاوژی_دهه_۶۰ #عشق_کتاب #کتاب_تخفیف_خورده
frosh_ketab #چه_دلنواز_اومدم_اما_با_ناز_اومدم 
#تقدیم_به_تمامی_دوستان🌷

#frosh_ketab 
#خوره_کتاب #عشق_کتاب #ترانه_های_ماندگار #کلیپهای_انگیزشی
Likes: 208
Posted at: 2019-06-05 09:32:55
#چه_دلنواز_اومدم_اما_با_ناز_اومدم #تقدیم_به_تمامی_دوستان🌷 #frosh_ketab #خوره_کتاب #عشق_کتاب #ترانه_های_ماندگار #کلیپهای_انگیزشی
frosh_ketab #برمیگردیم_گل_نسرین_بچینیم 
ایر شاخص :#ژان_لافیت

ترجمه :#حسین_نوروزی

#انتشارات_فرخی
چاپ اصل ۲۵۳۶ شاهنشاهی
۱۸۲صفحه
(#لطفأ_جهت_بهتر_دیدن_کیفیت_کتاب_و_همچنین_فهرست_و_مقدمۀ_آن_به_دیگر_عکسهای_این_پست_نیز_توجه_فرمایید )

قیمت جلد جگری رنگ : ۲۴ هزار تومان .« فروخته شد»
 و دو جلد دیگر که قیمت ۲۸ تومان داشته اند فروخته شده است.
_
برمیگردیم گل نسرین بچینیم نوشته ژان لافیت حکایت سال 1942 فرانسه است که به تصرف آلمان نازی در امده تا سال های 1947 و… داستان گروهی که سعی در خرابکاری تجهیزات المانی ها را دارند و چالش های زندگی یک سرباز یا فرد میهن پرست که از قضا صاحب خانواده نیز هست را در دوران جنگ , اسارت و … به خوبی نشان میدهد. در اعماق این کتاب چنین برداشتی داشتم که باید یاد گرفت از مرور خاطرات بد لذت برد.اگر از یک خاطره بد درسی زیبا بگیریم از بیاد اوردن ان نگرانی نخواهیم داشت.

ژان لافیت Jean Lafitte دبیر کل شورای جهانی صلح بود، وی که در نهضت مقاومت فرانسه بر ضد نازیها می رزمید به اسارت گشتاپو در آمد و بشدت شکنجه شد. گشتاپو اغلب از وی می پرسید: مگر شما از دوستان آقای ژاک دوکلو نبودید؟ و او جواب می داد: چرا، بهمین علت شما باید مطمئن باشید که من یک کلمه حرف نخواهم زد. گشتاپو در نومیدی و خشم فراوان از ناتوانی خویش، در مارس 1943 ژان لافیت را به بازداشتگاه معروف “ماتهاوزن” و پس از مدتی از آنجا به “ابنسی” فرستاد. مامور آلمانی با بی اعتنائی تحریک کننده ای می گفت: شما را به جائی خواهیم فرستاد که کسی زنده از آنجا باز نمی گردد. ژان لافیت زنده باز گشت و کتاب “آنها که زنده اند” را در پاسخ به گشتاپو نوشت.

#frosh_ketab
#معرفی_کتاب#کتاب_خوب #کتابخوانی #شیراز_کتاب #کتاب_شیراز #صحافی_و_ارسال_کتاب #کتاب_خوب_بخوانیم #کتابفروشی #کتاب_کمیاب #کتاب_نایاب #رمان_خارجی #رمان_فلسفی #ارسال_کتاب_به_سراسر_کشور #ارسال_کتاب_به_خارج_از_کشور
Likes: 69
Posted at: 2019-05-25 19:43:31
#برمیگردیم_گل_نسرین_بچینیم ایر شاخص :#ژان_لافیت ترجمه :#حسین_نوروزی #انتشارات_فرخی چاپ اصل ۲۵۳۶ شاهنشاهی ۱۸۲صفحه (#لطفأ_جهت_بهتر_دیدن_کیفیت_کتاب_و_همچنین_فهرست_و_مقدمۀ_آن_به_دیگر_عکسهای_این_پست_نیز_توجه_فرمایید ) قیمت جلد جگری رنگ : ۲۴ هزار تومان .« فروخته شد» و دو جلد دیگر که قیمت ۲۸ تومان داشته اند فروخته شده است. _ برمیگردیم گل نسرین بچینیم نوشته ژان لافیت حکایت سال 1942 فرانسه است که به تصرف آلمان نازی در امده تا سال های 1947 و… داستان گروهی که سعی در خرابکاری تجهیزات المانی ها را دارند و چالش های زندگی یک سرباز یا فرد میهن پرست که از قضا صاحب خانواده نیز هست را در دوران جنگ , اسارت و … به خوبی نشان میدهد. در اعماق این کتاب چنین برداشتی داشتم که باید یاد گرفت از مرور خاطرات بد لذت برد.اگر از یک خاطره بد درسی زیبا بگیریم از بیاد اوردن ان نگرانی نخواهیم داشت. ژان لافیت Jean Lafitte دبیر کل شورای جهانی صلح بود، وی که در نهضت مقاومت فرانسه بر ضد نازیها می رزمید به اسارت گشتاپو در آمد و بشدت شکنجه شد. گشتاپو اغلب از وی می پرسید: مگر شما از دوستان آقای ژاک دوکلو نبودید؟ و او جواب می داد: چرا، بهمین علت شما باید مطمئن باشید که من یک کلمه حرف نخواهم زد. گشتاپو در نومیدی و خشم فراوان از ناتوانی خویش، در مارس 1943 ژان لافیت را به بازداشتگاه معروف “ماتهاوزن” و پس از مدتی از آنجا به “ابنسی” فرستاد. مامور آلمانی با بی اعتنائی تحریک کننده ای می گفت: شما را به جائی خواهیم فرستاد که کسی زنده از آنجا باز نمی گردد. ژان لافیت زنده باز گشت و کتاب “آنها که زنده اند” را در پاسخ به گشتاپو نوشت. #frosh_ketab #معرفی_کتاب#کتاب_خوب #کتابخوانی #شیراز_کتاب #کتاب_شیراز #صحافی_و_ارسال_کتاب #کتاب_خوب_بخوانیم #کتابفروشی #کتاب_کمیاب #کتاب_نایاب #رمان_خارجی #رمان_فلسفی #ارسال_کتاب_به_سراسر_کشور #ارسال_کتاب_به_خارج_از_کشور
frosh_ketab #ساده_دل

#من_همون_ساده_دل_عاشق_بی_نام_و_نشونم

#جهان
#جهان_قشقایی

تقدیم به تمامی همراهان🌿🌺 #frosh_ketab 
#کتاب_کمیاب #کتاب_نایاب #کتاب_کمیاب_نایاب 
#خوره_کتاب #ترانه_های_ماندگار #آهنگهای_برتر #جهان_خواننده
Likes: 97
Posted at: 2019-05-14 19:00:56
#ساده_دل #من_همون_ساده_دل_عاشق_بی_نام_و_نشونم #جهان #جهان_قشقایی تقدیم به تمامی همراهان🌿🌺 #frosh_ketab #کتاب_کمیاب #کتاب_نایاب #کتاب_کمیاب_نایاب #خوره_کتاب #ترانه_های_ماندگار #آهنگهای_برتر #جهان_خواننده
frosh_ketab #امید

#هستی_ام_را_به_آتش_کشیدی

_ 
تقدیم به تمامی همراهان🌷
_

#frosh_ketab 
#خوره_کتاب #کتاب_کمیاب_نایاب #کتاب_کمیاب #کتاب_نایاب #ترانه_های_ماندگار
Likes: 150
Posted at: 2019-05-22 20:38:59
#امید #هستی_ام_را_به_آتش_کشیدی _ تقدیم به تمامی همراهان🌷 _ #frosh_ketab #خوره_کتاب #کتاب_کمیاب_نایاب #کتاب_کمیاب #کتاب_نایاب #ترانه_های_ماندگار
frosh_ketab #به_هر_کجا_که_روی_خاک_رنگ_خون_دارد

اثر : #کارو

جلد شومیز ( کاغذی)
۲۴۰ صفحه
« کیفیت چاپ نوشتاری متوسط»
مطابق تصویر
(#لطفأ_جهت_بهتر_دیدن_کیفیت_این_کتاب_به_دیگر_عکسهای_این_پست_نیز_توجه_فرمایید) ..
🌱🌹
نوعیت : نثر ادبی سیاسی و شعر اجتماعی سیاسی، در نقد و نفی سیاست روز و جنگ طلبی ها

قیمت ۱۳ هزار تومان 
_
(برخی دیگر از آثار کارو نیز موجود می باشد‌.#لطفأ_جهت_خرید_دایرکت_دهید)
...
..
#frosh_ketab
#معرفی_کتاب #کتاب_خوب #کتابخوانی #کتابفروشی #کتابخون #کتاب_باز#کتاب_کمیاب #کتاب_نایاب#کتاب_کمیاب_نایاب #کتاب_دست_دوم #کتاب_تخفیف_خورده #ارسال_کتاب_به_تمام_نقاط_کشور
Likes: 1
Posted at: 2019-06-25 18:52:18
#به_هر_کجا_که_روی_خاک_رنگ_خون_دارد اثر : #کارو جلد شومیز ( کاغذی) ۲۴۰ صفحه « کیفیت چاپ نوشتاری متوسط» مطابق تصویر (#لطفأ_جهت_بهتر_دیدن_کیفیت_این_کتاب_به_دیگر_عکسهای_این_پست_نیز_توجه_فرمایید) .. 🌱🌹 نوعیت : نثر ادبی سیاسی و شعر اجتماعی سیاسی، در نقد و نفی سیاست روز و جنگ طلبی ها قیمت ۱۳ هزار تومان _ (برخی دیگر از آثار کارو نیز موجود می باشد‌.#لطفأ_جهت_خرید_دایرکت_دهید) ... .. #frosh_ketab #معرفی_کتاب #کتاب_خوب #کتابخوانی #کتابفروشی #کتابخون #کتاب_باز#کتاب_کمیاب #کتاب_نایاب#کتاب_کمیاب_نایاب #کتاب_دست_دوم #کتاب_تخفیف_خورده #ارسال_کتاب_به_تمام_نقاط_کشور
frosh_ketab #ماسه_ها_و_حماسه_ها

اثر : #کارو
_
« قرن ما ؛صدف نیست
ماسه است..
غزل نیست؛
حماسه است» ..
..
.. « بدون تحریف»
_

قطع وزیری
«جلد ته چرم شده نفیس»
۲۱۹ صفحه
«این کتاب چاپ اصل می باشد.»
قیمت : #لطفا_جهت_خرید_دایرکت_دهید

#کتاب_خوب_بهم_معرفی_کنیم
..
( برخی دیگر از آثار کارو نیز موجود می باشد.لطفأ جهت خرید دایرکت دهید)
#frosh_ketab

#معرفی_کتاب #کتاب_خوب #کتاب_خوب_بخوانیم #کتابخوانی #کتابفروشی #کتابخون #کتاب_باز #کتاب_کمیاب_نایاب #کتاب_کمیاب #کتاب_نایاب #کتاب_دست_دوم #کتاب_تخفیف_خورده #ارسال_کتاب_به_تمام_نقاط_کشور
Likes: 5
Posted at: 2019-06-25 18:43:19
#ماسه_ها_و_حماسه_ها اثر : #کارو _ « قرن ما ؛صدف نیست ماسه است.. غزل نیست؛ حماسه است» .. .. .. « بدون تحریف» _ قطع وزیری «جلد ته چرم شده نفیس» ۲۱۹ صفحه «این کتاب چاپ اصل می باشد.» قیمت : #لطفا_جهت_خرید_دایرکت_دهید #کتاب_خوب_بهم_معرفی_کنیم .. ( برخی دیگر از آثار کارو نیز موجود می باشد.لطفأ جهت خرید دایرکت دهید) #frosh_ketab #معرفی_کتاب #کتاب_خوب #کتاب_خوب_بخوانیم #کتابخوانی #کتابفروشی #کتابخون #کتاب_باز #کتاب_کمیاب_نایاب #کتاب_کمیاب #کتاب_نایاب #کتاب_دست_دوم #کتاب_تخفیف_خورده #ارسال_کتاب_به_تمام_نقاط_کشور
frosh_ketab #ماسه_ها_و_حماسه_ها

اثر : #کارو ..
« قرن ما ؛صدف نیست
ماسه است..
غزل نیست؛
حماسه است» ..
..
.. « بدون تحریف»
قطع وزیری
جلد شومیز« مقوایی»
۲۴۸ صفحه

قیمت : ۱۷ هزار تومان
( چاپ اصل این کتاب نیز با قیمت بالاتر موجود میباشد)

#کتاب_خوب_بهم_معرفی_کنیم
..
( برخی دیگر از آثار کارو نیز موجود می باشد.لطفأ جهت خرید دایرکت دهید)
#frosh_ketab

#معرفی_کتاب #کتاب_خوب #کتاب_خوب_بخوانیم #کتابخوانی #کتابفروشی #کتابخون #کتاب_باز #کتاب_کمیاب_نایاب #کتاب_کمیاب #کتاب_نایاب #کتاب_دست_دوم #کتاب_تخفیف_خورده #ارسال_کتاب_به_تمام_نقاط_کشور
Likes: 5
Posted at: 2019-06-25 18:39:04
#ماسه_ها_و_حماسه_ها اثر : #کارو .. « قرن ما ؛صدف نیست ماسه است.. غزل نیست؛ حماسه است» .. .. .. « بدون تحریف» قطع وزیری جلد شومیز« مقوایی» ۲۴۸ صفحه قیمت : ۱۷ هزار تومان ( چاپ اصل این کتاب نیز با قیمت بالاتر موجود میباشد) #کتاب_خوب_بهم_معرفی_کنیم .. ( برخی دیگر از آثار کارو نیز موجود می باشد.لطفأ جهت خرید دایرکت دهید) #frosh_ketab #معرفی_کتاب #کتاب_خوب #کتاب_خوب_بخوانیم #کتابخوانی #کتابفروشی #کتابخون #کتاب_باز #کتاب_کمیاب_نایاب #کتاب_کمیاب #کتاب_نایاب #کتاب_دست_دوم #کتاب_تخفیف_خورده #ارسال_کتاب_به_تمام_نقاط_کشور
frosh_ketab #شکست_سکوت (#شکست_سکوت_کارو)

اثر : #کارو ..
« بر اساس چاپ قدیم و بدون تحریف»
قطع وزیری
جلد شومیز« مقوایی»
۱۹۶ صفحه

قیمت : ۱۵ هزار تومان ( چاپ اصل این کتاب نیز با قیمتی بالاتر موجود است )

طبال ! بزن بزن که نابود شدم
بر « تار» غروب زندگی پود شدم

عمرم همه رفت ، خفته در کوره ی مرگ
آتش زده استخوان بی دود شدم (این کتاب از کارو ، عمدتن شعر و نثر نظم گونه است)

#کتاب_خوب_بهم_معرفی_کنیم

#frosh_ketab
#معرفی_کتاب#کتاب_خوب#کتاب_خوب_بخوانیم#کتابخوانی#کتابفروشی#کتاب_کمیاب_نایاب#کتاب_کمیاب#کتاب_نایاب#کتابخون#کتاب_باز#کتاب_دست_دوم#کتاب_تخفیف_خورده#ارسال_کتاب_به_تمام_نقاط_کشور
Likes: 3
Posted at: 2019-06-25 18:34:41
#شکست_سکوت (#شکست_سکوت_کارو) اثر : #کارو .. « بر اساس چاپ قدیم و بدون تحریف» قطع وزیری جلد شومیز« مقوایی» ۱۹۶ صفحه قیمت : ۱۵ هزار تومان ( چاپ اصل این کتاب نیز با قیمتی بالاتر موجود است ) طبال ! بزن بزن که نابود شدم بر « تار» غروب زندگی پود شدم عمرم همه رفت ، خفته در کوره ی مرگ آتش زده استخوان بی دود شدم (این کتاب از کارو ، عمدتن شعر و نثر نظم گونه است) #کتاب_خوب_بهم_معرفی_کنیم #frosh_ketab #معرفی_کتاب#کتاب_خوب#کتاب_خوب_بخوانیم#کتابخوانی#کتابفروشی#کتاب_کمیاب_نایاب#کتاب_کمیاب#کتاب_نایاب#کتابخون#کتاب_باز#کتاب_دست_دوم#کتاب_تخفیف_خورده#ارسال_کتاب_به_تمام_نقاط_کشور
frosh_ketab #شکست_سکوت

#کارو « چاپ اصل و قبل از انقلاب و یا اوایل انقلاب»
_
«سال چاپ ذکر نشده»
قطع وزیری
جلد ته چرم شده نفیس

۲۱۶صفحه
(#لطفأ_جهت_بهتر_دیدن_کیفیت_کتاب_و_همچنین_فهرست_و_مقدمۀ_آن_به_دیگر_عکسهای_این_پست_نیز_توجه_فرمایید)

قیمت : #لطفأ_جهت_خرید_دایرکت_دهید

#شکست_سکوت_کارو
_

طبال ! بزن بزن که نابود شدم
بر « تار» غروب زندگی پود شدم

عمرم همه رفت ، خفته در کوره ی مرگ
آتش زده استخوان بی دود شدم (این کتاب از کارو ، عمدتن شعر و نثر نظم گونه میباشد»

#کتاب_خوب_بهم_معرفی_کنیم

#frosh_ketab
#معرفی_کتاب#کتاب_خوب#کتاب_خوب_بخوانیم#کتابخوانی#کتابفروشی#کتاب_کمیاب_نایاب#کتاب_کمیاب#کتاب_نایاب#کتابخون#کتاب_باز#کتاب_دست_دوم#کتاب_تخفیف_خورده#ارسال_کتاب_به_تمام_نقاط_کشور
Likes: 5
Posted at: 2019-06-25 18:26:35
#شکست_سکوت #کارو « چاپ اصل و قبل از انقلاب و یا اوایل انقلاب» _ «سال چاپ ذکر نشده» قطع وزیری جلد ته چرم شده نفیس ۲۱۶صفحه (#لطفأ_جهت_بهتر_دیدن_کیفیت_کتاب_و_همچنین_فهرست_و_مقدمۀ_آن_به_دیگر_عکسهای_این_پست_نیز_توجه_فرمایید) قیمت : #لطفأ_جهت_خرید_دایرکت_دهید #شکست_سکوت_کارو _ طبال ! بزن بزن که نابود شدم بر « تار» غروب زندگی پود شدم عمرم همه رفت ، خفته در کوره ی مرگ آتش زده استخوان بی دود شدم (این کتاب از کارو ، عمدتن شعر و نثر نظم گونه میباشد» #کتاب_خوب_بهم_معرفی_کنیم #frosh_ketab #معرفی_کتاب#کتاب_خوب#کتاب_خوب_بخوانیم#کتابخوانی#کتابفروشی#کتاب_کمیاب_نایاب#کتاب_کمیاب#کتاب_نایاب#کتابخون#کتاب_باز#کتاب_دست_دوم#کتاب_تخفیف_خورده#ارسال_کتاب_به_تمام_نقاط_کشور
frosh_ketab #کلبه_عمو_تم_(#کلبه_عموتم)

اثر شاخص :#هریت_بیچر_استو

ترجمه :#حشمت_الله_صمدی

#انتشارات_عین_الهی
«قطع جیبی»
چاپ قدیم و کاغذ کاهی رنگ شده
« سال چاپ ذکر نشده»

۶۰۷صفحه
(#لطفأ_جهت_بهتر_دیدن_کیفیت_این_کتاب_و_همچنین_مقدمۀ_آن_به_دیگر_عکسهای_این_پست_نیز_توجه_فرماید)

قیمت : ۲۷ هزار تومان« فروخته شد»

این اثر شاخص در سال ۱۸۵۲ منتشر شد و تاثیر زیادی بر جنگ داخلی آمریکا، موضوع آمریکایی های آفریقایی تبار و برده داری در آمریکا گذاشت. این کتاب پرفروشترین کتاب داستان در قرن نوزدهم و دومین کتاب پرفروش بعد از انجیل (با کمک قانون لغو برده داری) بود و در چاپ اول ۳۰۰ هزار عدد از آن فقط در آمریکا فروش رفت.

کلبه عمو تام درابتدا به صورت پاورقی در یکی از روزنامه ها چاپ شد و وقتی به صورت کتاب چاپ شد نه تنها در آمریکا بلکه در تمام کشورهای جهان نیز میلیون ها نسخه از آن به فروش رفت و تا سالها نمایش هایی بر اساس آن بر صحنه تئاترهای جهان اجرا شد. دیری نگذشت که در آمریکا خانم استو از یک سو به شخصیتی بسیار محبوب واز سوی دیگر به چهره ای بسیار منفور مبدل شد. حتی در گرماگرم جنگ داخلی آمریکا آبراهام لینکلن رییس جمهور وقت آمریکا در ملاقاتی به او گفت: «پس شما همان خانم کوچکی هستید که باعث جنگی بزرگ (جنگ داخلی امریکا) شد». به دلیل اینکه جنگ داخلی ۱۰ سال بعد از انتشار کتاب آغاز شد عده ای انتشار این رمان را جنجالی ترین حادثه در تاریخ رمان نویسی می دانند.

تولستوی پس از خواندن این کتاب در ستایش آن گفت: این رمان یکی از بزرگترین فراورده های ذهن بشر است

_

#رمان_شاهکار #رمان_کلاسیک #رمان_آمریکایی

#frosh_ketab
#معرفی_کتاب #کتاب_خوب_بخوانیم #کتابفروشی #کتاب_شیراز #شیراز_کتاب #کتاب_کمیاب #رمان_خارجی #کتابخون#کتاب_باز #کتابخوانی #کتاب_قدیمی #کتاب_دست_دوم #کتاب_تخفیف_خورده #ارسال_کتاب_به_تمام_نقاط_کشور
Likes: 48
Posted at: 2019-06-24 18:21:02
#کلبه_عمو_تم_(#کلبه_عموتم) اثر شاخص :#هریت_بیچر_استو ترجمه :#حشمت_الله_صمدی #انتشارات_عین_الهی «قطع جیبی» چاپ قدیم و کاغذ کاهی رنگ شده « سال چاپ ذکر نشده» ۶۰۷صفحه (#لطفأ_جهت_بهتر_دیدن_کیفیت_این_کتاب_و_همچنین_مقدمۀ_آن_به_دیگر_عکسهای_این_پست_نیز_توجه_فرماید) قیمت : ۲۷ هزار تومان« فروخته شد» این اثر شاخص در سال ۱۸۵۲ منتشر شد و تاثیر زیادی بر جنگ داخلی آمریکا، موضوع آمریکایی های آفریقایی تبار و برده داری در آمریکا گذاشت. این کتاب پرفروشترین کتاب داستان در قرن نوزدهم و دومین کتاب پرفروش بعد از انجیل (با کمک قانون لغو برده داری) بود و در چاپ اول ۳۰۰ هزار عدد از آن فقط در آمریکا فروش رفت. کلبه عمو تام درابتدا به صورت پاورقی در یکی از روزنامه ها چاپ شد و وقتی به صورت کتاب چاپ شد نه تنها در آمریکا بلکه در تمام کشورهای جهان نیز میلیون ها نسخه از آن به فروش رفت و تا سالها نمایش هایی بر اساس آن بر صحنه تئاترهای جهان اجرا شد. دیری نگذشت که در آمریکا خانم استو از یک سو به شخصیتی بسیار محبوب واز سوی دیگر به چهره ای بسیار منفور مبدل شد. حتی در گرماگرم جنگ داخلی آمریکا آبراهام لینکلن رییس جمهور وقت آمریکا در ملاقاتی به او گفت: «پس شما همان خانم کوچکی هستید که باعث جنگی بزرگ (جنگ داخلی امریکا) شد». به دلیل اینکه جنگ داخلی ۱۰ سال بعد از انتشار کتاب آغاز شد عده ای انتشار این رمان را جنجالی ترین حادثه در تاریخ رمان نویسی می دانند. تولستوی پس از خواندن این کتاب در ستایش آن گفت: این رمان یکی از بزرگترین فراورده های ذهن بشر است _ #رمان_شاهکار #رمان_کلاسیک #رمان_آمریکایی #frosh_ketab #معرفی_کتاب #کتاب_خوب_بخوانیم #کتابفروشی #کتاب_شیراز #شیراز_کتاب #کتاب_کمیاب #رمان_خارجی #کتابخون#کتاب_باز #کتابخوانی #کتاب_قدیمی #کتاب_دست_دوم #کتاب_تخفیف_خورده #ارسال_کتاب_به_تمام_نقاط_کشور
frosh_ketab #دوزخیان_روی_زمین

#فرانتس_فانون

با ترجمه و مقدمه :#دکتر_علی_شریعتی

#انتشارات_نیلوفر

چاپ دوم ۱۳۶۸
۲۸۹صفحه
(#لطفأ_جهت_بهتر_دیدن_کیفیت_کتاب_و_همچنین_فهرست_و_مقدمۀ_آن_به_دیگر_عکسهای_این_پست_نیز_توجه_فرمایید )

قیمت : ۱۲ هزار تومان« فروخته شد»

#frosh_ketab
#معرفی_کتاب #کتاب_خوب_بخوانیم #کتابفروشی #کتاب_شیراز #شیراز_کتاب #کتاب_کمیاب #کتابخون#کتاب_باز #کتابخوانی #کتاب_قدیمی #کتاب_دست_دوم #کتاب_تخفیف_خورده #ارسال_کتاب_به_تمام_نقاط_کشور
Likes: 31
Posted at: 2019-06-24 18:11:14
#دوزخیان_روی_زمین #فرانتس_فانون با ترجمه و مقدمه :#دکتر_علی_شریعتی #انتشارات_نیلوفر چاپ دوم ۱۳۶۸ ۲۸۹صفحه (#لطفأ_جهت_بهتر_دیدن_کیفیت_کتاب_و_همچنین_فهرست_و_مقدمۀ_آن_به_دیگر_عکسهای_این_پست_نیز_توجه_فرمایید ) قیمت : ۱۲ هزار تومان« فروخته شد» #frosh_ketab #معرفی_کتاب #کتاب_خوب_بخوانیم #کتابفروشی #کتاب_شیراز #شیراز_کتاب #کتاب_کمیاب #کتابخون#کتاب_باز #کتابخوانی #کتاب_قدیمی #کتاب_دست_دوم #کتاب_تخفیف_خورده #ارسال_کتاب_به_تمام_نقاط_کشور
frosh_ketab #نامه_های_تیرباران_شده_ها

#لوسین_شلر 
ترجمه :#محمود_تفضلی

#انتشارات_اميركبير 
چاپ ۱۳۵۷
۲۰۹صفحه
(#لطفأ_جهت_بهتر_دیدن_کیفیت_کتاب_و_همچنین_فهرست_و_مقدمۀ_آن_به_دیگر_عکسهای_این_پست_نیز_توجه_فرمایید )

قیمت : ۲۵ هزار تومان« فروخته شد»

#frosh_ketab
#معرفی_کتاب #کتاب_خوب_بخوانیم #کتابفروشی #کتاب_شیراز #شیراز_کتاب #کتاب_کمیاب #کتابخون#کتاب_باز #کتابخوانی #کتاب_قدیمی #کتاب_دست_دوم #کتاب_تخفیف_خورده #ارسال_کتاب_به_تمام_نقاط_کشور
Likes: 28
Posted at: 2019-06-24 18:03:00
#نامه_های_تیرباران_شده_ها #لوسین_شلر ترجمه :#محمود_تفضلی #انتشارات_اميركبير چاپ ۱۳۵۷ ۲۰۹صفحه (#لطفأ_جهت_بهتر_دیدن_کیفیت_کتاب_و_همچنین_فهرست_و_مقدمۀ_آن_به_دیگر_عکسهای_این_پست_نیز_توجه_فرمایید ) قیمت : ۲۵ هزار تومان« فروخته شد» #frosh_ketab #معرفی_کتاب #کتاب_خوب_بخوانیم #کتابفروشی #کتاب_شیراز #شیراز_کتاب #کتاب_کمیاب #کتابخون#کتاب_باز #کتابخوانی #کتاب_قدیمی #کتاب_دست_دوم #کتاب_تخفیف_خورده #ارسال_کتاب_به_تمام_نقاط_کشور
frosh_ketab #یادداشتهایی_درباره_قصه_نویسی_و_نمایشنامه_نویسی

#محسن_مخملباف « محسن چریک»

چاپ اول ۱۳۶۰
۱۹۰صفحه
(#لطفأ_جهت_بهتر_دیدن_کیفیت_کتاب_و_همچنین_فهرست_و_مقدمۀ_آن_به_دیگر_عکسهای_این_پست_نیز_توجه_فرمایید)

قیمت : ۹ هزار تومان« فروخته شد»

#قصه_نویسی #نمایشنامه_نامه_نویسی

#ادبیات_نمایشی

#frosh_ketab
#معرفی_کتاب #کتاب_خوب_بخوانیم #کتابفروشی #کتاب_شیراز #شیراز_کتاب #کتاب_کمیاب #کتابخون#کتاب_باز #کتابخوانی #کتاب_قدیمی #کتاب_دست_دوم #کتاب_تخفیف_خورده #ارسال_کتاب_به_تمام_نقاط_کشور
Likes: 33
Posted at: 2019-06-24 17:57:48
#یادداشتهایی_درباره_قصه_نویسی_و_نمایشنامه_نویسی #محسن_مخملباف « محسن چریک» چاپ اول ۱۳۶۰ ۱۹۰صفحه (#لطفأ_جهت_بهتر_دیدن_کیفیت_کتاب_و_همچنین_فهرست_و_مقدمۀ_آن_به_دیگر_عکسهای_این_پست_نیز_توجه_فرمایید) قیمت : ۹ هزار تومان« فروخته شد» #قصه_نویسی #نمایشنامه_نامه_نویسی #ادبیات_نمایشی #frosh_ketab #معرفی_کتاب #کتاب_خوب_بخوانیم #کتابفروشی #کتاب_شیراز #شیراز_کتاب #کتاب_کمیاب #کتابخون#کتاب_باز #کتابخوانی #کتاب_قدیمی #کتاب_دست_دوم #کتاب_تخفیف_خورده #ارسال_کتاب_به_تمام_نقاط_کشور
frosh_ketab #پرواز_شاهین

رمان مطرحی از :#دافنه_دوموریه 
ترجمه :#فریدون_حاجتی 
چاپ اول ۱۳۶۲
« متن کامل»
_
۴۶۶صفحه و با کاغذ کاهی رنگ شده (#لطفأ_جهت_بهتر_دیدن_کیفیت_کتاب_و_همچنین_فهرست_و_مقدمۀ_آن_به_دیگر_عکسهای_این_پست_نیز_توجه_فرمایید )

قیمت : ۳۰ هزار تومان« فروخته شد»

#رمان_عاشقانه #رمان_مطرح #رمان_کلاسیک #رمان_انگلیسی

#frosh_ketab
#معرفی_کتاب #کتاب_خوب_بخوانیم #کتابفروشی #کتاب_شیراز #شیراز_کتاب #کتاب_کمیاب #کتابخون#کتاب_باز #کتابخوانی #کتاب_قدیمی #کتاب_دست_دوم #کتاب_تخفیف_خورده #ارسال_کتاب_به_تمام_نقاط_کشور
Likes: 36
Posted at: 2019-06-24 17:53:18
#پرواز_شاهین رمان مطرحی از :#دافنه_دوموریه ترجمه :#فریدون_حاجتی چاپ اول ۱۳۶۲ « متن کامل» _ ۴۶۶صفحه و با کاغذ کاهی رنگ شده (#لطفأ_جهت_بهتر_دیدن_کیفیت_کتاب_و_همچنین_فهرست_و_مقدمۀ_آن_به_دیگر_عکسهای_این_پست_نیز_توجه_فرمایید ) قیمت : ۳۰ هزار تومان« فروخته شد» #رمان_عاشقانه #رمان_مطرح #رمان_کلاسیک #رمان_انگلیسی #frosh_ketab #معرفی_کتاب #کتاب_خوب_بخوانیم #کتابفروشی #کتاب_شیراز #شیراز_کتاب #کتاب_کمیاب #کتابخون#کتاب_باز #کتابخوانی #کتاب_قدیمی #کتاب_دست_دوم #کتاب_تخفیف_خورده #ارسال_کتاب_به_تمام_نقاط_کشور
frosh_ketab کتاب حراجی

#پشت_پرده_تخت_و_طاووس

تالیف :#مینو_صمیمی

ترجمه :#دکتر#حسین_ابوترابیان

۲۷۶صفحه
(#لطفأ_جهت_بهتر_دیدن_کیفیت_کتاب_و_همچنین_فهرست_و_مقدمۀ_آن_به_دیگر_عکسهای_این_پست_نیز_توجه_فرمایید )

قیمت : ۱۰ هزار تومان« فروخته شد»

#سقوط_شاه
#سقوط_پهلوی

#frosh_ketab
#معرفی_کتاب #کتاب_خوب_بخوانیم #کتابفروشی #کتاب_شیراز #شیراز_کتاب #کتاب_کمیاب #کتابخون#کتاب_باز #کتابخوانی #کتاب_قدیمی #کتاب_دست_دوم #کتاب_تخفیف_خورده #ارسال_کتاب_به_تمام_نقاط_کشور
Likes: 23
Posted at: 2019-06-24 17:44:00
کتاب حراجی #پشت_پرده_تخت_و_طاووس تالیف :#مینو_صمیمی ترجمه :#دکتر#حسین_ابوترابیان ۲۷۶صفحه (#لطفأ_جهت_بهتر_دیدن_کیفیت_کتاب_و_همچنین_فهرست_و_مقدمۀ_آن_به_دیگر_عکسهای_این_پست_نیز_توجه_فرمایید ) قیمت : ۱۰ هزار تومان« فروخته شد» #سقوط_شاه #سقوط_پهلوی #frosh_ketab #معرفی_کتاب #کتاب_خوب_بخوانیم #کتابفروشی #کتاب_شیراز #شیراز_کتاب #کتاب_کمیاب #کتابخون#کتاب_باز #کتابخوانی #کتاب_قدیمی #کتاب_دست_دوم #کتاب_تخفیف_خورده #ارسال_کتاب_به_تمام_نقاط_کشور
frosh_ketab #آنا

رمان مطرحی از :#دافنه_دوموریه 
ترجمه :#فریدون_حاجتی

#انتشارات_اکباتان
«سال چاپ ذکر نشده»
_
۲۶۰صفحه
(#لطفأ_جهت_بهتر_دیدن_کیفیت_این_کتاب_و_همچنین_مقدمۀ_آن_به_دیگر_عکسهای_این_پست_نیز_توجه_فرماید )

قیمت : ۲۹ هزار تومان« فروخته شد»

#رمان_عاشقانه #رمان_کلاسیک #رمان_عاشقانه

#frosh_ketab
#معرفی_کتاب #کتاب_خوب_بخوانیم #کتابفروشی #کتاب_شیراز #شیراز_کتاب #کتاب_کمیاب #کتابخون#کتاب_باز #کتابخوانی #کتاب_قدیمی #کتاب_دست_دوم #کتاب_تخفیف_خورده #ارسال_کتاب_به_تمام_نقاط_کشور
Likes: 26
Posted at: 2019-06-24 17:34:55
#آنا رمان مطرحی از :#دافنه_دوموریه ترجمه :#فریدون_حاجتی #انتشارات_اکباتان «سال چاپ ذکر نشده» _ ۲۶۰صفحه (#لطفأ_جهت_بهتر_دیدن_کیفیت_این_کتاب_و_همچنین_مقدمۀ_آن_به_دیگر_عکسهای_این_پست_نیز_توجه_فرماید ) قیمت : ۲۹ هزار تومان« فروخته شد» #رمان_عاشقانه #رمان_کلاسیک #رمان_عاشقانه #frosh_ketab #معرفی_کتاب #کتاب_خوب_بخوانیم #کتابفروشی #کتاب_شیراز #شیراز_کتاب #کتاب_کمیاب #کتابخون#کتاب_باز #کتابخوانی #کتاب_قدیمی #کتاب_دست_دوم #کتاب_تخفیف_خورده #ارسال_کتاب_به_تمام_نقاط_کشور
frosh_ketab #سرکوه_بلند (#برگزیده_اشعار_مهدی_اخوان_ثالث)

به انتخاب:#مرتضی_کاخی

چاپ پنجم ۱۳۸۷
۲۷۲صفحه
(#لطفأ_جهت_بهتر_دیدن_کیفیت_کتاب_و_همچنین_فهرست_و_مقدمۀ_آن_به_دیگر_عکسهای_این_پست_نیز_توجه_فرمایید )

قیمت : ۱۵ هزار تومان« فروخته شد»

#مهدی_اخوان_ثالث

#frosh_ketab
#معرفی_کتاب #کتاب_خوب_بخوانیم #کتابفروشی #کتاب_شیراز #شیراز_کتاب #کتاب_کمیاب #کتابخون#کتاب_باز #کتابخوانی #کتاب_قدیمی #کتاب_دست_دوم #کتاب_تخفیف_خورده #ارسال_کتاب_به_تمام_نقاط_کشور
Likes: 49
Posted at: 2019-06-24 17:25:49
#سرکوه_بلند (#برگزیده_اشعار_مهدی_اخوان_ثالث) به انتخاب:#مرتضی_کاخی چاپ پنجم ۱۳۸۷ ۲۷۲صفحه (#لطفأ_جهت_بهتر_دیدن_کیفیت_کتاب_و_همچنین_فهرست_و_مقدمۀ_آن_به_دیگر_عکسهای_این_پست_نیز_توجه_فرمایید ) قیمت : ۱۵ هزار تومان« فروخته شد» #مهدی_اخوان_ثالث #frosh_ketab #معرفی_کتاب #کتاب_خوب_بخوانیم #کتابفروشی #کتاب_شیراز #شیراز_کتاب #کتاب_کمیاب #کتابخون#کتاب_باز #کتابخوانی #کتاب_قدیمی #کتاب_دست_دوم #کتاب_تخفیف_خورده #ارسال_کتاب_به_تمام_نقاط_کشور
frosh_ketab #شاهزاده_و_گدا

اثر شاهکار :#مارک_تواین

ترجمه :#داریوش_شاهین

#انتشارات_زرین « سال چاپ ذکر نشده»

۲۷۶صفحه
(#لطفأ_جهت_بهتر_دیدن_کیفیت_کتاب_و_همچنین_فهرست_و_مقدمۀ_آن_به_دیگر_عکسهای_این_پست_نیز_توجه_فرمایید )

قیمت : ۱۷ هزار تومان« فروخته شد»

#رمان_آمریکایی #رمان_کلاسیک #رمان_سمبولیک

#frosh_ketab
#معرفی_کتاب #کتاب_خوب_بخوانیم #کتابفروشی #کتاب_شیراز #شیراز_کتاب #کتاب_کمیاب #کتابخون#کتاب_باز #کتابخوانی #کتاب_قدیمی #کتاب_دست_دوم #رمان_خارجی #کتاب_تخفیف_خورده #ارسال_کتاب_به_تمام_نقاط_کشور
Likes: 38
Posted at: 2019-06-24 17:22:10
#شاهزاده_و_گدا اثر شاهکار :#مارک_تواین ترجمه :#داریوش_شاهین #انتشارات_زرین « سال چاپ ذکر نشده» ۲۷۶صفحه (#لطفأ_جهت_بهتر_دیدن_کیفیت_کتاب_و_همچنین_فهرست_و_مقدمۀ_آن_به_دیگر_عکسهای_این_پست_نیز_توجه_فرمایید ) قیمت : ۱۷ هزار تومان« فروخته شد» #رمان_آمریکایی #رمان_کلاسیک #رمان_سمبولیک #frosh_ketab #معرفی_کتاب #کتاب_خوب_بخوانیم #کتابفروشی #کتاب_شیراز #شیراز_کتاب #کتاب_کمیاب #کتابخون#کتاب_باز #کتابخوانی #کتاب_قدیمی #کتاب_دست_دوم #رمان_خارجی #کتاب_تخفیف_خورده #ارسال_کتاب_به_تمام_نقاط_کشور
frosh_ketab #مکتبهای_سیاسی

تالیف :#دکتر_بهاءالدین_پازارگاد

#انتشارات_اقبال
« سال چاپ ذکر نشده»
۲۱۶صفحه
(#لطفأ_جهت_بهتر_دیدن_کیفیت_کتاب_و_همچنین_فهرست_و_مقدمۀ_آن_به_دیگر_عکسهای_این_پست_نیز_توجه_فرمایید )

قیمت : ۱۳ هزار تومان« فروخته شد»

#مکتبهای_فلسفی #مفاهیم_سیاسی #اصطلاحات_سیاسی 
#frosh_ketab
#معرفی_کتاب #کتاب_خوب_بخوانیم #کتابفروشی #کتاب_شیراز #شیراز_کتاب #کتاب_کمیاب #کتابخون#کتاب_باز #کتابخوانی #کتاب_قدیمی #کتاب_دست_دوم #کتاب_تخفیف_خورده #ارسال_کتاب_به_تمام_نقاط_کشور
Likes: 35
Posted at: 2019-06-24 17:19:02
#مکتبهای_سیاسی تالیف :#دکتر_بهاءالدین_پازارگاد #انتشارات_اقبال « سال چاپ ذکر نشده» ۲۱۶صفحه (#لطفأ_جهت_بهتر_دیدن_کیفیت_کتاب_و_همچنین_فهرست_و_مقدمۀ_آن_به_دیگر_عکسهای_این_پست_نیز_توجه_فرمایید ) قیمت : ۱۳ هزار تومان« فروخته شد» #مکتبهای_فلسفی #مفاهیم_سیاسی #اصطلاحات_سیاسی #frosh_ketab #معرفی_کتاب #کتاب_خوب_بخوانیم #کتابفروشی #کتاب_شیراز #شیراز_کتاب #کتاب_کمیاب #کتابخون#کتاب_باز #کتابخوانی #کتاب_قدیمی #کتاب_دست_دوم #کتاب_تخفیف_خورده #ارسال_کتاب_به_تمام_نقاط_کشور
frosh_ketab #سرو_غمگین

#آگاتا_کریستی 
ترجمه :#سعید_مهربانیان

#انتشارات_ارغوان

چاپ اول ۱۳۷۳
۲۴۷صفحه
(#لطفأ_جهت_بهتر_دیدن_کیفیت_کتاب_و_همچنین_فهرست_و_مقدمۀ_آن_به_دیگر_عکسهای_این_پست_نیز_توجه_فرمایید )

قیمت : ۲۵ هزار تومان

#داستانهای_پلیسی
#داستانهای_جنایی

#frosh_ketab
#معرفی_کتاب #کتاب_خوب_بخوانیم #کتابفروشی #کتاب_شیراز #شیراز_کتاب #کتاب_کمیاب #کتابخون#کتاب_باز #کتابخوانی #کتاب_قدیمی #کتاب_دست_دوم #کتاب_تخفیف_خورده #ارسال_کتاب_به_تمام_نقاط_کشور
Likes: 28
Posted at: 2019-06-24 17:15:07
#سرو_غمگین #آگاتا_کریستی ترجمه :#سعید_مهربانیان #انتشارات_ارغوان چاپ اول ۱۳۷۳ ۲۴۷صفحه (#لطفأ_جهت_بهتر_دیدن_کیفیت_کتاب_و_همچنین_فهرست_و_مقدمۀ_آن_به_دیگر_عکسهای_این_پست_نیز_توجه_فرمایید ) قیمت : ۲۵ هزار تومان #داستانهای_پلیسی #داستانهای_جنایی #frosh_ketab #معرفی_کتاب #کتاب_خوب_بخوانیم #کتابفروشی #کتاب_شیراز #شیراز_کتاب #کتاب_کمیاب #کتابخون#کتاب_باز #کتابخوانی #کتاب_قدیمی #کتاب_دست_دوم #کتاب_تخفیف_خورده #ارسال_کتاب_به_تمام_نقاط_کشور
frosh_ketab #راز_کوه_نور

#آگاتا_کریستی 
ترجمه :#رضا_قازیاری

انتشارات #کتابهای_پرستو
« قطع جیبی»
چاپ ۱۳۴۶
۲۳۷صفحه
(چند صفحه از کتاب مرمت شده است.#لطفأ_جهت_بهتر_دیدن_کیفیت_کتاب_و_همچنین_فهرست_و_مقدمۀ_آن_به_دیگر_عکسهای_این_پست_نیز_توجه_فرمایید )

قیمت : ۱۶ هزار تومان« فروخته شد»

#داستانهای_پلیسی

#frosh_ketab
#معرفی_کتاب #کتاب_خوب_بخوانیم #کتابفروشی #کتاب_شیراز #شیراز_کتاب #کتاب_کمیاب #کتابخون#کتاب_باز #کتابخوانی #کتاب_قدیمی #کتاب_دست_دوم #کتاب_تخفیف_خورده #ارسال_کتاب_به_تمام_نقاط_کشور
Likes: 31
Posted at: 2019-06-24 17:12:16
#راز_کوه_نور #آگاتا_کریستی ترجمه :#رضا_قازیاری انتشارات #کتابهای_پرستو « قطع جیبی» چاپ ۱۳۴۶ ۲۳۷صفحه (چند صفحه از کتاب مرمت شده است.#لطفأ_جهت_بهتر_دیدن_کیفیت_کتاب_و_همچنین_فهرست_و_مقدمۀ_آن_به_دیگر_عکسهای_این_پست_نیز_توجه_فرمایید ) قیمت : ۱۶ هزار تومان« فروخته شد» #داستانهای_پلیسی #frosh_ketab #معرفی_کتاب #کتاب_خوب_بخوانیم #کتابفروشی #کتاب_شیراز #شیراز_کتاب #کتاب_کمیاب #کتابخون#کتاب_باز #کتابخوانی #کتاب_قدیمی #کتاب_دست_دوم #کتاب_تخفیف_خورده #ارسال_کتاب_به_تمام_نقاط_کشور
frosh_ketab #قتل_در_عمارت_استایلز

#آگاتا_کریستی 
ترجمه :#محی_الدین_غفرانی

#انتشارات_ساحل
چاپ دوم ۱۳۷۳
۲۴۸صفحه
(#لطفأ_جهت_بهتر_دیدن_کیفیت_کتاب_و_همچنین_فهرست_و_مقدمۀ_آن_به_دیگر_عکسهای_این_پست_نیز_توجه_فرمایید )

قیمت : ۱۱ هزار تومان« فروخته شد»

#داستانهای_پلیسی 
#frosh_ketab
#معرفی_کتاب #کتاب_خوب_بخوانیم #کتابفروشی #کتاب_شیراز #شیراز_کتاب #کتاب_کمیاب #کتابخون#کتاب_باز #کتابخوانی #کتاب_قدیمی #کتاب_دست_دوم #کتاب_تخفیف_خورده #ارسال_کتاب_به_تمام_نقاط_کشور
Likes: 33
Posted at: 2019-06-24 17:08:17
#قتل_در_عمارت_استایلز #آگاتا_کریستی ترجمه :#محی_الدین_غفرانی #انتشارات_ساحل چاپ دوم ۱۳۷۳ ۲۴۸صفحه (#لطفأ_جهت_بهتر_دیدن_کیفیت_کتاب_و_همچنین_فهرست_و_مقدمۀ_آن_به_دیگر_عکسهای_این_پست_نیز_توجه_فرمایید ) قیمت : ۱۱ هزار تومان« فروخته شد» #داستانهای_پلیسی #frosh_ketab #معرفی_کتاب #کتاب_خوب_بخوانیم #کتابفروشی #کتاب_شیراز #شیراز_کتاب #کتاب_کمیاب #کتابخون#کتاب_باز #کتابخوانی #کتاب_قدیمی #کتاب_دست_دوم #کتاب_تخفیف_خورده #ارسال_کتاب_به_تمام_نقاط_کشور
frosh_ketab #قتل_در_زمین_گلف

#آگاتا_کریستی 
مترجم :#مهرداد_فتوره_چی

چاپ اول ۱۳۷۵
۲۶۳صفحه
(#لطفأ_جهت_بهتر_دیدن_کیفیت_کتاب_و_همچنین_فهرست_و_مقدمۀ_آن_به_دیگر_عکسهای_این_پست_نیز_توجه_فرمایید )

قیمت : ۱۱ هزار تومان« فروخته شد»

#داستانهای_پلیسی 
#frosh_ketab
#معرفی_کتاب #کتاب_خوب_بخوانیم #کتابفروشی #کتاب_شیراز #شیراز_کتاب #کتاب_کمیاب #کتابخون#کتاب_باز #کتابخوانی #کتاب_قدیمی #کتاب_دست_دوم #کتاب_تخفیف_خورده #ارسال_کتاب_به_تمام_نقاط_کشور
Likes: 38
Posted at: 2019-06-24 17:03:31
#قتل_در_زمین_گلف #آگاتا_کریستی مترجم :#مهرداد_فتوره_چی چاپ اول ۱۳۷۵ ۲۶۳صفحه (#لطفأ_جهت_بهتر_دیدن_کیفیت_کتاب_و_همچنین_فهرست_و_مقدمۀ_آن_به_دیگر_عکسهای_این_پست_نیز_توجه_فرمایید ) قیمت : ۱۱ هزار تومان« فروخته شد» #داستانهای_پلیسی #frosh_ketab #معرفی_کتاب #کتاب_خوب_بخوانیم #کتابفروشی #کتاب_شیراز #شیراز_کتاب #کتاب_کمیاب #کتابخون#کتاب_باز #کتابخوانی #کتاب_قدیمی #کتاب_دست_دوم #کتاب_تخفیف_خورده #ارسال_کتاب_به_تمام_نقاط_کشور
frosh_ketab #ماجراهای_شرلوک_هلمز 
#سر_آرتور_کانن_دویل 
ترجمه :#جمشید_اسکندانی

چاپ اول ۱۳۷۴
۳۲۶صفحه
(#لطفأ_جهت_بهتر_دیدن_کیفیت_کتاب_و_همچنین_فهرست_و_مقدمۀ_آن_به_دیگر_عکسهای_این_پست_نیز_توجه_فرمایید )

قیمت : ۱۰ هزار تومان« فروخته شد»

#شرلوک_هلمز #داستانهای_پلیسی 
#frosh_ketab
#معرفی_کتاب #کتاب_خوب_بخوانیم #کتابفروشی #کتاب_شیراز #شیراز_کتاب #کتاب_کمیاب #کتابخون#کتاب_باز #کتابخوانی #کتاب_قدیمی #کتاب_دست_دوم #کتاب_تخفیف_خورده #ارسال_کتاب_به_تمام_نقاط_کشور
Likes: 32
Posted at: 2019-06-24 17:01:18
#ماجراهای_شرلوک_هلمز #سر_آرتور_کانن_دویل ترجمه :#جمشید_اسکندانی چاپ اول ۱۳۷۴ ۳۲۶صفحه (#لطفأ_جهت_بهتر_دیدن_کیفیت_کتاب_و_همچنین_فهرست_و_مقدمۀ_آن_به_دیگر_عکسهای_این_پست_نیز_توجه_فرمایید ) قیمت : ۱۰ هزار تومان« فروخته شد» #شرلوک_هلمز #داستانهای_پلیسی #frosh_ketab #معرفی_کتاب #کتاب_خوب_بخوانیم #کتابفروشی #کتاب_شیراز #شیراز_کتاب #کتاب_کمیاب #کتابخون#کتاب_باز #کتابخوانی #کتاب_قدیمی #کتاب_دست_دوم #کتاب_تخفیف_خورده #ارسال_کتاب_به_تمام_نقاط_کشور
frosh_ketab #تاریخ_روابط_سیاسی_ایران_و_قدرتهای_بزرگ
(۱۹۰۰_۱۹۲۵)
_

#ایرج_ذوقی

#انتشارات_پاژنگ
قطع وزیری
چاپ اول ۱۳۶۸
۵۸۱صفحه
(#لطفأ_جهت_بهتر_دیدن_کیفیت_کتاب_و_همچنین_فهرست_و_مقدمۀ_آن_به_دیگر_عکسهای_این_پست_نیز_توجه_فرمایید )

قیمت : ۳۵ هزار تومان« فروخته شد»

#تاریخ_روابط_ایران_انگلیس #تاریخ_روابط_ایران_و_آمریکا
#تاریخ_روابط_ایران_روسیه
#تاریخ_روابط_ایران_و_شوروی

#کتاب_تاریخی_نایاب
#کتاب_تاریخی_بخوانیم

#frosh_ketab
#معرفی_کتاب #کتاب_خوب_بخوانیم #کتابفروشی #کتاب_شیراز #شیراز_کتاب #کتاب_کمیاب #کتابخون#کتاب_باز #کتابخوانی #کتاب_قدیمی #کتاب_دست_دوم #کتاب_تخفیف_خورده #ارسال_کتاب_به_تمام_نقاط_کشور
Likes: 23
Posted at: 2019-06-24 16:57:41
#تاریخ_روابط_سیاسی_ایران_و_قدرتهای_بزرگ (۱۹۰۰_۱۹۲۵) _ #ایرج_ذوقی #انتشارات_پاژنگ قطع وزیری چاپ اول ۱۳۶۸ ۵۸۱صفحه (#لطفأ_جهت_بهتر_دیدن_کیفیت_کتاب_و_همچنین_فهرست_و_مقدمۀ_آن_به_دیگر_عکسهای_این_پست_نیز_توجه_فرمایید ) قیمت : ۳۵ هزار تومان« فروخته شد» #تاریخ_روابط_ایران_انگلیس #تاریخ_روابط_ایران_و_آمریکا #تاریخ_روابط_ایران_روسیه #تاریخ_روابط_ایران_و_شوروی #کتاب_تاریخی_نایاب #کتاب_تاریخی_بخوانیم #frosh_ketab #معرفی_کتاب #کتاب_خوب_بخوانیم #کتابفروشی #کتاب_شیراز #شیراز_کتاب #کتاب_کمیاب #کتابخون#کتاب_باز #کتابخوانی #کتاب_قدیمی #کتاب_دست_دوم #کتاب_تخفیف_خورده #ارسال_کتاب_به_تمام_نقاط_کشور
frosh_ketab #اگه_روزگار_بیرحمه_تو_مهربون_باش 
#فرزین

تقدیم به تمامی همراهان🌹

#frosh_ketab 
#ترانه_های_ماندگار #کتاب_کمیاب #کتاب_نایاب #ترانه_های_خاطره_انگیز #عشق_کتاب #خوره_کتاب #کتابفروشی
Likes: 118
Posted at: 2019-06-23 20:17:18
#اگه_روزگار_بیرحمه_تو_مهربون_باش #فرزین تقدیم به تمامی همراهان🌹 #frosh_ketab #ترانه_های_ماندگار #کتاب_کمیاب #کتاب_نایاب #ترانه_های_خاطره_انگیز #عشق_کتاب #خوره_کتاب #کتابفروشی
frosh_ketab #اخلاق_ناصری

تالیف :#سلطان_الحکما #خواجه_نصیر_الدین_طوسی «چاپ سنه نیم»
۳۱۰صفحه
(#لطفأ_جهت_بهتر_دیدن_کیفیت_کتاب_و_همچنین_فهرست_و_مقدمۀ_آن_به_دیگر_عکسهای_این_پست_نیز_توجه_فرمایید )

قیمت : ۳۲ هزار تومان

#اخلاق_ناصری_خواجه_نصیر_طوسی
#ادبیات_عرفانی #عرفان_اسلامی #تصوف #متون_کلاسیک_عرفانی #فلسفه_اسلامی #فلسفه_عرفانی
_

#frosh_ketab
#معرفی_کتاب #کتاب_خوب_بخوانیم #کتابفروشی #کتاب_شیراز #شیراز_کتاب #کتاب_کمیاب #کتابخون#کتاب_باز #رمان_خارجی #کتابخوانی #کتاب_قدیمی #کتاب_دست_دوم #کتاب_تخفیف_خورده #ارسال_کتاب_به_تمام_نقاط_کشور
Likes: 33
Posted at: 2019-06-23 18:51:17
#اخلاق_ناصری تالیف :#سلطان_الحکما #خواجه_نصیر_الدین_طوسی «چاپ سنه نیم» ۳۱۰صفحه (#لطفأ_جهت_بهتر_دیدن_کیفیت_کتاب_و_همچنین_فهرست_و_مقدمۀ_آن_به_دیگر_عکسهای_این_پست_نیز_توجه_فرمایید ) قیمت : ۳۲ هزار تومان #اخلاق_ناصری_خواجه_نصیر_طوسی #ادبیات_عرفانی #عرفان_اسلامی #تصوف #متون_کلاسیک_عرفانی #فلسفه_اسلامی #فلسفه_عرفانی _ #frosh_ketab #معرفی_کتاب #کتاب_خوب_بخوانیم #کتابفروشی #کتاب_شیراز #شیراز_کتاب #کتاب_کمیاب #کتابخون#کتاب_باز #رمان_خارجی #کتابخوانی #کتاب_قدیمی #کتاب_دست_دوم #کتاب_تخفیف_خورده #ارسال_کتاب_به_تمام_نقاط_کشور
frosh_ketab #روابط_سیاسی_ایران_و_آمریکا ( ۱۳۰۰هجری قمری تا ۱۳۴۰هجری قمری)

تألیف :#آبراهام_یسلسون 
ترجمۀ:#محمد_باقر_آرام 
#انتشارات_امیرکبیر 
چاپ اول ۱۳۶۸
۳۳۴صفحه
(#لطفأ_جهت_بهتر_دیدن_کیفیت_این_کتاب_و_همچنین_مقدمۀ_آن_به_دیگر_عکسهای_این_پست_نیز_توجه_فرماید)

قیمت : ۱۵ هزار تومان

#علوم_سیاسی #روابط_بین_الملل #دیپلماسی_تاریخی_ایران #روابط_سیاسی_ایران_و_آمریکا
#کتاب_تاریخی_بخوانیم

#frosh_ketab
#معرفی_کتاب #کتاب_خوب_بخوانیم #کتابفروشی #کتاب_شیراز #شیراز_کتاب #کتاب_کمیاب #کتابخون#کتاب_باز #کتابخوانی #کتاب_قدیمی #کتاب_دست_دوم #کتاب_تخفیف_خورده #ارسال_کتاب_به_تمام_نقاط_کشور
Likes: 26
Posted at: 2019-06-23 18:18:10
#روابط_سیاسی_ایران_و_آمریکا ( ۱۳۰۰هجری قمری تا ۱۳۴۰هجری قمری) تألیف :#آبراهام_یسلسون ترجمۀ:#محمد_باقر_آرام #انتشارات_امیرکبیر چاپ اول ۱۳۶۸ ۳۳۴صفحه (#لطفأ_جهت_بهتر_دیدن_کیفیت_این_کتاب_و_همچنین_مقدمۀ_آن_به_دیگر_عکسهای_این_پست_نیز_توجه_فرماید) قیمت : ۱۵ هزار تومان #علوم_سیاسی #روابط_بین_الملل #دیپلماسی_تاریخی_ایران #روابط_سیاسی_ایران_و_آمریکا #کتاب_تاریخی_بخوانیم #frosh_ketab #معرفی_کتاب #کتاب_خوب_بخوانیم #کتابفروشی #کتاب_شیراز #شیراز_کتاب #کتاب_کمیاب #کتابخون#کتاب_باز #کتابخوانی #کتاب_قدیمی #کتاب_دست_دوم #کتاب_تخفیف_خورده #ارسال_کتاب_به_تمام_نقاط_کشور
frosh_ketab #جامعه_سالم

اثر : #اریک_فروم 
ترجمۀ: #اکبر_تبریزی 
چاپ اول ۱۳۵۷
۳۸۰ صفحه
#انتشارات_بهجت (#لطفأ_جهت_بهتر_دیدن_کیفیت_این_کتاب_به_دیگر_عکسهای_این_پست_نیز_توجه_فرمایید)

قیمت : ۲۲هزار تومان« فروخته شد»

#روانشناسی
#احساس_هویت
#انسان_و_نظام_سرمایه_داری
#ساختار_سرمایه_داری_و_منش_انسان

#کتاب_خوب_بهم_معرفی_کنیم

#جامعه_سالم_اریش_فروم #روانشناسی #نظام_سرمایه_داری_و_انسان

این اثر به گفته خود مولف ،ادامه کتاب #گریز_از_آزادی می باشد.

#frosh_ketab
#معرفی_کتاب #کتاب_خوب #رمان_خارجی #شاهکارهای_ادبی #کتاب_بخوانیم #کتابخوانی #کتابفروشی #کتاب_کمیاب #کتاب_نایاب #کتاب_کمیاب_نایاب #چاپ_اصل #کتاب_تخفیف_خورده#ارسال_کتاب_به_تمام_نقاط_کشور
Likes: 36
Posted at: 2019-06-23 18:13:01
#جامعه_سالم اثر : #اریک_فروم ترجمۀ: #اکبر_تبریزی چاپ اول ۱۳۵۷ ۳۸۰ صفحه #انتشارات_بهجت (#لطفأ_جهت_بهتر_دیدن_کیفیت_این_کتاب_به_دیگر_عکسهای_این_پست_نیز_توجه_فرمایید) قیمت : ۲۲هزار تومان« فروخته شد» #روانشناسی #احساس_هویت #انسان_و_نظام_سرمایه_داری #ساختار_سرمایه_داری_و_منش_انسان #کتاب_خوب_بهم_معرفی_کنیم #جامعه_سالم_اریش_فروم #روانشناسی #نظام_سرمایه_داری_و_انسان این اثر به گفته خود مولف ،ادامه کتاب #گریز_از_آزادی می باشد. #frosh_ketab #معرفی_کتاب #کتاب_خوب #رمان_خارجی #شاهکارهای_ادبی #کتاب_بخوانیم #کتابخوانی #کتابفروشی #کتاب_کمیاب #کتاب_نایاب #کتاب_کمیاب_نایاب #چاپ_اصل #کتاب_تخفیف_خورده#ارسال_کتاب_به_تمام_نقاط_کشور
frosh_ketab #هنر_عشق_ورزیدن

اثر شاخص :#اریک_فروم

ترجمۀ:#پوری_سلطانی

باگفتاری از :#مجید_رهنما

#انتشارات_مروارید
جلد سلفون سخت و بسیار تمیز
۱۷۰صفحه
« متن کامل» (این کتاب ،صفحه نخست فهرست خود را ندارد، اما مطالب اصلی را دارا بوده و چاپ قبل از انقلاب و یا نهایتن اوایل انقلاب است)

قیمت : ۲۰هزار تومان« فروخته شد»

#روانشناسی#روانشناسی_عشق

#frosh_ketab
#معرفی_کتاب #کتاب_خوب #کتاب_کمیاب #شاهکارهای_ادبی #کتاب_بخوانیم #کتابخوانی #کتاب_نایاب #کتاب_فلسفه_نایاب #کتاب_دست_دوم #کتاب_تخفیف_خورده #ارسال_کتاب_به_تمام_نقاط_کشور #ارسال_کتاب_به_خارج_از_کشور
Likes: 42
Posted at: 2019-06-23 18:08:00
#هنر_عشق_ورزیدن اثر شاخص :#اریک_فروم ترجمۀ:#پوری_سلطانی باگفتاری از :#مجید_رهنما #انتشارات_مروارید جلد سلفون سخت و بسیار تمیز ۱۷۰صفحه « متن کامل» (این کتاب ،صفحه نخست فهرست خود را ندارد، اما مطالب اصلی را دارا بوده و چاپ قبل از انقلاب و یا نهایتن اوایل انقلاب است) قیمت : ۲۰هزار تومان« فروخته شد» #روانشناسی#روانشناسی_عشق #frosh_ketab #معرفی_کتاب #کتاب_خوب #کتاب_کمیاب #شاهکارهای_ادبی #کتاب_بخوانیم #کتابخوانی #کتاب_نایاب #کتاب_فلسفه_نایاب #کتاب_دست_دوم #کتاب_تخفیف_خورده #ارسال_کتاب_به_تمام_نقاط_کشور #ارسال_کتاب_به_خارج_از_کشور
frosh_ketab #دلباخته (#حس_و_حساسیت )

رمانی از :#جین_آستن(#جین_آستین)

ترجمه :#عباس_کرمی_فر

#انتشارات_پر
چاپ ۱۳۹۰
۴۳۲صفحه
(#لطفأ_جهت_بهتر_دیدن_کیفیت_کتاب_و_همچنین_فهرست_و_مقدمۀ_آن_به_دیگر_عکسهای_این_پست_نیز_توجه_فرمایید )

قیمت : ۲۲هزار تومان

#رمان_عاشقانه #رمان_کلاسیک #رمان_انگلیسی

#frosh_ketab
#معرفی_کتاب#کتاب_خوب #کتابخوانی #کتاب_خوب_بخوانیم #کتابفروشی #کتاب_باز #کتاب_کمیاب #کتاب_نایاب #رمان_خارجی #ارسال_کتاب_به_سراسر_کشور #ارسال_کتاب_به_خارج_از_کشور
Likes: 48
Posted at: 2019-06-23 18:04:56
#دلباخته (#حس_و_حساسیت ) رمانی از :#جین_آستن(#جین_آستین) ترجمه :#عباس_کرمی_فر #انتشارات_پر چاپ ۱۳۹۰ ۴۳۲صفحه (#لطفأ_جهت_بهتر_دیدن_کیفیت_کتاب_و_همچنین_فهرست_و_مقدمۀ_آن_به_دیگر_عکسهای_این_پست_نیز_توجه_فرمایید ) قیمت : ۲۲هزار تومان #رمان_عاشقانه #رمان_کلاسیک #رمان_انگلیسی #frosh_ketab #معرفی_کتاب#کتاب_خوب #کتابخوانی #کتاب_خوب_بخوانیم #کتابفروشی #کتاب_باز #کتاب_کمیاب #کتاب_نایاب #رمان_خارجی #ارسال_کتاب_به_سراسر_کشور #ارسال_کتاب_به_خارج_از_کشور
frosh_ketab #ارواح

#پل_استر

ترجمه :#خجسته_کیهان 
#نشر_افق
چاپ سوم ۱۳۸۵
۱۱۹صفحه
(#لطفأ_جهت_بهتر_دیدن_کیفیت_کتاب_و_همچنین_فهرست_و_مقدمۀ_آن_به_دیگر_عکسهای_این_پست_نیز_توجه_فرمایید)

قیمت حراجی : ۸ هزار تومان

#ارواح_پل_استر 
#داستان_پست_مدرن 
#ادبیات_پست_مدرن
#داستان_آمریکایی

#frosh_ketab
#معرفی_کتاب#کتاب_خوب #کتابخوانی #کتاب_خوب_بخوانیم #کتابفروشی #کتاب_کمیاب #کتاب_نایاب #رمان_خارجی #ارسال_کتاب_به_سراسر_کشور #ارسال_کتاب_به_خارج_از_کشور
Likes: 32
Posted at: 2019-06-23 18:01:12
#ارواح #پل_استر ترجمه :#خجسته_کیهان #نشر_افق چاپ سوم ۱۳۸۵ ۱۱۹صفحه (#لطفأ_جهت_بهتر_دیدن_کیفیت_کتاب_و_همچنین_فهرست_و_مقدمۀ_آن_به_دیگر_عکسهای_این_پست_نیز_توجه_فرمایید) قیمت حراجی : ۸ هزار تومان #ارواح_پل_استر #داستان_پست_مدرن #ادبیات_پست_مدرن #داستان_آمریکایی #frosh_ketab #معرفی_کتاب#کتاب_خوب #کتابخوانی #کتاب_خوب_بخوانیم #کتابفروشی #کتاب_کمیاب #کتاب_نایاب #رمان_خارجی #ارسال_کتاب_به_سراسر_کشور #ارسال_کتاب_به_خارج_از_کشور
frosh_ketab #پنجاه_سه_ترانه_عاشقانه

#شمس_لنگرودی 
چاپ ششم ۱۳۸۹
۱۰۴صفحه
(#لطفأ_جهت_بهتر_دیدن_کیفیت_کتاب_و_همچنین_فهرست_و_مقدمۀ_آن_به_دیگر_عکسهای_این_پست_نیز_توجه_فرمایید )

قیمت : ۶ هزار تومان« فروخته شد»

#frosh_ketab
#معرفی_کتاب#کتاب_خوب #کتابخوانی #کتاب_خوب_بخوانیم #کتابفروشی #کتاب_کمیاب #کتاب_نایاب #ارسال_کتاب_به_سراسر_کشور #ارسال_کتاب_به_خارج_از_کشور
Likes: 32
Posted at: 2019-06-23 17:58:11
#پنجاه_سه_ترانه_عاشقانه #شمس_لنگرودی چاپ ششم ۱۳۸۹ ۱۰۴صفحه (#لطفأ_جهت_بهتر_دیدن_کیفیت_کتاب_و_همچنین_فهرست_و_مقدمۀ_آن_به_دیگر_عکسهای_این_پست_نیز_توجه_فرمایید ) قیمت : ۶ هزار تومان« فروخته شد» #frosh_ketab #معرفی_کتاب#کتاب_خوب #کتابخوانی #کتاب_خوب_بخوانیم #کتابفروشی #کتاب_کمیاب #کتاب_نایاب #ارسال_کتاب_به_سراسر_کشور #ارسال_کتاب_به_خارج_از_کشور
frosh_ketab #تیمور_لنگ (#تیمور_گورکانی )

تالیف :#محمد_احمدپناهی

چاپ پنجم‌۱۳۷۰
۲۳۸صفحه
(#لطفأ_جهت_بهتر_دیدن_کیفیت_کتاب_و_همچنین_فهرست_و_مقدمۀ_آن_به_دیگر_عکسهای_این_پست_نیز_توجه_فرمایید )

قیمت : ۱۳ هزار تومان« فروخته شد»

#کتاب_تاریخی_بخوانیم 
#frosh_ketab
#معرفی_کتاب#کتاب_خوب #کتابخوانی #کتاب_خوب_بخوانیم #کتابفروشی #کتاب_باز #کتاب_کمیاب #کتاب_نایاب #رمان_خارجی #ارسال_کتاب_به_سراسر_کشور #ارسال_کتاب_به_خارج_از_کشور
Likes: 29
Posted at: 2019-06-23 17:55:36
#تیمور_لنگ (#تیمور_گورکانی ) تالیف :#محمد_احمدپناهی چاپ پنجم‌۱۳۷۰ ۲۳۸صفحه (#لطفأ_جهت_بهتر_دیدن_کیفیت_کتاب_و_همچنین_فهرست_و_مقدمۀ_آن_به_دیگر_عکسهای_این_پست_نیز_توجه_فرمایید ) قیمت : ۱۳ هزار تومان« فروخته شد» #کتاب_تاریخی_بخوانیم #frosh_ketab #معرفی_کتاب#کتاب_خوب #کتابخوانی #کتاب_خوب_بخوانیم #کتابفروشی #کتاب_باز #کتاب_کمیاب #کتاب_نایاب #رمان_خارجی #ارسال_کتاب_به_سراسر_کشور #ارسال_کتاب_به_خارج_از_کشور
frosh_ketab #عطیه_برتر (#عطیه_ی_برتر)
(#رساله_ای_درباره_عشق)

#پائولو_کوئلیو (#پائولو_کوئیلو )

ترجمه : #آرش_حجازی 
#انتشارات_کاروان
« چاپ اصل»
چاپ پنجم ۱۳۸۲
(#لطفأ_جهت_بهتر_دیدن_کیفیت_کتاب_و_همچنین_فهرست_و_مقدمۀ_آن_به_دیگر_عکسهای_این_پست_نیز_توجه_فرمایید )

قیمت : ۱۹ هزار تومان ( چاپ اصل می باشد)« فروخته شد»

#frosh_ketab
#معرفی_کتاب#کتاب_خوب #کتابخوانی #کتاب_خوب_بخوانیم #کتابفروشی #کتاب_باز #کتاب_کمیاب #کتاب_نایاب #رمان_خارجی #ارسال_کتاب_به_سراسر_کشور #ارسال_کتاب_به_خارج_از_کشور
Likes: 32
Posted at: 2019-06-23 17:50:48
#عطیه_برتر (#عطیه_ی_برتر) (#رساله_ای_درباره_عشق) #پائولو_کوئلیو (#پائولو_کوئیلو ) ترجمه : #آرش_حجازی #انتشارات_کاروان « چاپ اصل» چاپ پنجم ۱۳۸۲ (#لطفأ_جهت_بهتر_دیدن_کیفیت_کتاب_و_همچنین_فهرست_و_مقدمۀ_آن_به_دیگر_عکسهای_این_پست_نیز_توجه_فرمایید ) قیمت : ۱۹ هزار تومان ( چاپ اصل می باشد)« فروخته شد» #frosh_ketab #معرفی_کتاب#کتاب_خوب #کتابخوانی #کتاب_خوب_بخوانیم #کتابفروشی #کتاب_باز #کتاب_کمیاب #کتاب_نایاب #رمان_خارجی #ارسال_کتاب_به_سراسر_کشور #ارسال_کتاب_به_خارج_از_کشور
frosh_ketab #ورونیکا_تصمیم_میگیرد_بمیرد 
#پائولو_کوئلیو (#پائولو_کوئیلو )

ترجمه :#آرش_حجازی 
#انتشارات_کاروان
« چاپ اصل»
۲۳۵صفحه
(#لطفأ_جهت_بهتر_دیدن_کیفیت_کتاب_و_همچنین_فهرست_و_مقدمۀ_آن_به_دیگر_عکسهای_این_پست_نیز_توجه_فرمایید )

قیمت : ۱۷ هزار تومان « چاپ اصل میباشد»« فروخته شد»

#frosh_ketab
#معرفی_کتاب#کتاب_خوب #کتابخوانی #کتاب_خوب_بخوانیم #کتابفروشی #کتاب_کمیاب #کتاب_نایاب #رمان_خارجی #ارسال_کتاب_به_سراسر_کشور #ارسال_کتاب_به_خارج_از_کشور
Likes: 62
Posted at: 2019-06-23 17:47:41
#ورونیکا_تصمیم_میگیرد_بمیرد #پائولو_کوئلیو (#پائولو_کوئیلو ) ترجمه :#آرش_حجازی #انتشارات_کاروان « چاپ اصل» ۲۳۵صفحه (#لطفأ_جهت_بهتر_دیدن_کیفیت_کتاب_و_همچنین_فهرست_و_مقدمۀ_آن_به_دیگر_عکسهای_این_پست_نیز_توجه_فرمایید ) قیمت : ۱۷ هزار تومان « چاپ اصل میباشد»« فروخته شد» #frosh_ketab #معرفی_کتاب#کتاب_خوب #کتابخوانی #کتاب_خوب_بخوانیم #کتابفروشی #کتاب_کمیاب #کتاب_نایاب #رمان_خارجی #ارسال_کتاب_به_سراسر_کشور #ارسال_کتاب_به_خارج_از_کشور
frosh_ketab 😁👌
_

#کلیپ_طنز #کلیپ_انگیزشی
_

#frosh_ketab

#کتاب_کمیاب #کتاب_نایاب #کتاب_تخفیف_خورده
#خوره_کتاب #عشق_کتاب
Likes: 128
Posted at: 2019-06-23 12:41:21
😁👌 _ #کلیپ_طنز #کلیپ_انگیزشی _ #frosh_ketab #کتاب_کمیاب #کتاب_نایاب #کتاب_تخفیف_خورده #خوره_کتاب #عشق_کتاب
frosh_ketab #سوار_بر_آذرخش

#جیمز_هتفیلد و #لارس_اولریش

#تابان_خواجه_نصیری

#انتشارات_کاروان « چاپ اصل و کمیاب »

چاپ اول ۱۳۷۸
۳۵۱صفحه
(#لطفأ_جهت_بهتر_دیدن_کیفیت_کتاب_و_همچنین_فهرست_و_مقدمۀ_آن_به_دیگر_عکسهای_این_پست_نیز_توجه_فرمایید )

قیمت : ۲۲ هزار تومان

#شعر_آمریکایی #شعر_خارجی #موسیقی_راک #موسیقی_پاپ #موسیقی_اعتراضی

#frosh_ketab
#معرفی_کتاب#کتاب_خوب #کتابخوانی #کتاب_خوب_بخوانیم #کتابفروشی #کتاب_باز #کتاب_کمیاب #کتاب_نایاب #رمان_خارجی #ارسال_کتاب_به_سراسر_کشور #ارسال_کتاب_به_خارج_از_کشور
Likes: 25
Posted at: 2019-06-22 19:14:43
#سوار_بر_آذرخش #جیمز_هتفیلد و #لارس_اولریش #تابان_خواجه_نصیری #انتشارات_کاروان « چاپ اصل و کمیاب » چاپ اول ۱۳۷۸ ۳۵۱صفحه (#لطفأ_جهت_بهتر_دیدن_کیفیت_کتاب_و_همچنین_فهرست_و_مقدمۀ_آن_به_دیگر_عکسهای_این_پست_نیز_توجه_فرمایید ) قیمت : ۲۲ هزار تومان #شعر_آمریکایی #شعر_خارجی #موسیقی_راک #موسیقی_پاپ #موسیقی_اعتراضی #frosh_ketab #معرفی_کتاب#کتاب_خوب #کتابخوانی #کتاب_خوب_بخوانیم #کتابفروشی #کتاب_باز #کتاب_کمیاب #کتاب_نایاب #رمان_خارجی #ارسال_کتاب_به_سراسر_کشور #ارسال_کتاب_به_خارج_از_کشور
frosh_ketab #بازیگری_در_سینما

#جیمز_نیرمور

ترجمه :#حمیدرضا_منتظری

چاپ اول ۱۳۷۴
۲۰۲صفحه
(#لطفأ_جهت_بهتر_دیدن_کیفیت_کتاب_و_همچنین_فهرست_و_مقدمۀ_آن_به_دیگر_عکسهای_این_پست_نیز_توجه_فرمایید )

قیمت : ۱۱ هزار تومان

#بازیگری #متدهای_بازیگری #نگرشهای_بازیگری #بازیگری_سینما

#frosh_ketab
#معرفی_کتاب#کتاب_خوب #کتابخوانی #کتاب_خوب_بخوانیم #کتابفروشی #کتاب_باز #کتاب_کمیاب #کتاب_نایاب #رمان_خارجی #ارسال_کتاب_به_سراسر_کشور #ارسال_کتاب_به_خارج_از_کشور
Likes: 27
Posted at: 2019-06-22 19:00:52
#بازیگری_در_سینما #جیمز_نیرمور ترجمه :#حمیدرضا_منتظری چاپ اول ۱۳۷۴ ۲۰۲صفحه (#لطفأ_جهت_بهتر_دیدن_کیفیت_کتاب_و_همچنین_فهرست_و_مقدمۀ_آن_به_دیگر_عکسهای_این_پست_نیز_توجه_فرمایید ) قیمت : ۱۱ هزار تومان #بازیگری #متدهای_بازیگری #نگرشهای_بازیگری #بازیگری_سینما #frosh_ketab #معرفی_کتاب#کتاب_خوب #کتابخوانی #کتاب_خوب_بخوانیم #کتابفروشی #کتاب_باز #کتاب_کمیاب #کتاب_نایاب #رمان_خارجی #ارسال_کتاب_به_سراسر_کشور #ارسال_کتاب_به_خارج_از_کشور
frosh_ketab #پنجاه_و_سه_نفر 
#بزرگ_علوی 
#انتشارات_اميركبير
چاپ ۱۳۵۷
۲۴۲صفحه و با کاغذ کاهی رنگ شده
(#لطفأ_جهت_بهتر_دیدن_کیفیت_کتاب_و_همچنین_فهرست_و_مقدمۀ_آن_به_دیگر_عکسهای_این_پست_نیز_توجه_فرمایید )

قیمت : ۲۳ هزار تومان« فروخته شد»

#خاطرات_سیاسی_بزرگ_علوی #خاطرات_حزب_توده_ایران #حزب_کمونیسم_ایران

#frosh_ketab
#معرفی_کتاب#کتاب_خوب #کتابخوانی #کتاب_خوب_بخوانیم #کتابفروشی #کتاب_باز #کتاب_کمیاب #کتاب_نایاب #رمان_خارجی #ارسال_کتاب_به_سراسر_کشور #ارسال_کتاب_به_خارج_از_کشور
Likes: 34
Posted at: 2019-06-22 18:41:33
#پنجاه_و_سه_نفر #بزرگ_علوی #انتشارات_اميركبير چاپ ۱۳۵۷ ۲۴۲صفحه و با کاغذ کاهی رنگ شده (#لطفأ_جهت_بهتر_دیدن_کیفیت_کتاب_و_همچنین_فهرست_و_مقدمۀ_آن_به_دیگر_عکسهای_این_پست_نیز_توجه_فرمایید ) قیمت : ۲۳ هزار تومان« فروخته شد» #خاطرات_سیاسی_بزرگ_علوی #خاطرات_حزب_توده_ایران #حزب_کمونیسم_ایران #frosh_ketab #معرفی_کتاب#کتاب_خوب #کتابخوانی #کتاب_خوب_بخوانیم #کتابفروشی #کتاب_باز #کتاب_کمیاب #کتاب_نایاب #رمان_خارجی #ارسال_کتاب_به_سراسر_کشور #ارسال_کتاب_به_خارج_از_کشور
frosh_ketab #ببیت

اثر شاهکار :#سینکر_لوییس (#سینکر_لویس )

ترجمه :#منوچهر_بدیعی

#انتشارات_نیلوفر و #نشر_چشمه
« چاپ اول ۱۳۶۷»

جلد محکم گالینگور
۴۹۱صفحه
(#لطفأ_جهت_بهتر_دیدن_کیفیت_کتاب_و_همچنین_فهرست_و_مقدمۀ_آن_به_دیگر_عکسهای_این_پست_نیز_توجه_فرمایید )

قیمت : ۳۰ هزار تومان« فروخته شد»

#رمان_آمریکایی #رمان_شاهکار #رمان_سیاسی

#frosh_ketab
#معرفی_کتاب#کتاب_خوب #کتابخوانی #کتاب_خوب_بخوانیم #کتابفروشی #کتاب_باز #کتاب_کمیاب #کتاب_نایاب #رمان_خارجی #ارسال_کتاب_به_سراسر_کشور #ارسال_کتاب_به_خارج_از_کشور
Likes: 35
Posted at: 2019-06-22 18:35:50
#ببیت اثر شاهکار :#سینکر_لوییس (#سینکر_لویس ) ترجمه :#منوچهر_بدیعی #انتشارات_نیلوفر و #نشر_چشمه « چاپ اول ۱۳۶۷» جلد محکم گالینگور ۴۹۱صفحه (#لطفأ_جهت_بهتر_دیدن_کیفیت_کتاب_و_همچنین_فهرست_و_مقدمۀ_آن_به_دیگر_عکسهای_این_پست_نیز_توجه_فرمایید ) قیمت : ۳۰ هزار تومان« فروخته شد» #رمان_آمریکایی #رمان_شاهکار #رمان_سیاسی #frosh_ketab #معرفی_کتاب#کتاب_خوب #کتابخوانی #کتاب_خوب_بخوانیم #کتابفروشی #کتاب_باز #کتاب_کمیاب #کتاب_نایاب #رمان_خارجی #ارسال_کتاب_به_سراسر_کشور #ارسال_کتاب_به_خارج_از_کشور
frosh_ketab #اسرار_قصر_چیمنیز

#آگاتا_کریستی 
ترجمه :#عباس_کرمی_فر

#انتشارات_ارغوان
« چاپ قدیم و کاغذ کاهی رنگ شده»
۲۳۲صفحه
(#لطفأ_جهت_بهتر_دیدن_کیفیت_کتاب_و_همچنین_فهرست_و_مقدمۀ_آن_به_دیگر_عکسهای_این_پست_نیز_توجه_فرمایید)

قیمت : ۸ هزار تومان« فروخته شد»

_

#frosh_ketab
#معرفی_کتاب #کتاب_خوب #کتابخوانی #کتابفروشی #کتاب_کمیاب #کتاب_نایاب #رمان_خارجی #کتاب_فلسفه_نایاب #کتاب_دست_دوم #کتاب_تخفیف_خورده #ارسال_کتاب_به_سراسر_کشور
Likes: 31
Posted at: 2019-06-22 18:32:07
#اسرار_قصر_چیمنیز #آگاتا_کریستی ترجمه :#عباس_کرمی_فر #انتشارات_ارغوان « چاپ قدیم و کاغذ کاهی رنگ شده» ۲۳۲صفحه (#لطفأ_جهت_بهتر_دیدن_کیفیت_کتاب_و_همچنین_فهرست_و_مقدمۀ_آن_به_دیگر_عکسهای_این_پست_نیز_توجه_فرمایید) قیمت : ۸ هزار تومان« فروخته شد» _ #frosh_ketab #معرفی_کتاب #کتاب_خوب #کتابخوانی #کتابفروشی #کتاب_کمیاب #کتاب_نایاب #رمان_خارجی #کتاب_فلسفه_نایاب #کتاب_دست_دوم #کتاب_تخفیف_خورده #ارسال_کتاب_به_سراسر_کشور
frosh_ketab #نامه_ای_از_پکن

رمان مطرحی از :#پرل_باک 
ترجمه :#داریوش_شاهین (#این_کتاب_نو_می_باشد_منتها__انباری_شده_است)

#انتشارات_مهتاب
چاپ اول ۱۳۷۰
۲۷۱صفحه
(#لطفأ_جهت_بهتر_دیدن_کیفیت_کتاب_و_همچنین_فهرست_و_مقدمۀ_آن_به_دیگر_عکسهای_این_پست_نیز_توجه_فرمایید )

قیمت : ۹ هزار تومان

#رمان_خارجی #رمان_آمریکایی #چین 
_

#frosh_ketab
#معرفی_کتاب #صحافی_و_ارسال_کتاب #کتابفروشی #کتاب_کمیاب #کتاب_نایاب #کتاب_شیراز #شیراز_کتاب #لارستان #خنج #داراب #گراش #لامرد #استهبان #کتاب_دست_دوم #خرید_عمده_کتاب #خریدار_عمده_کتاب #ارسال_کتاب_به_سراسر_کشور #ارسال_کتاب_به_خارج_از_کشور #ارسال_مرسولات_پستی_به_خارج_از_کشور
Likes: 25
Posted at: 2019-06-22 18:30:02
#نامه_ای_از_پکن رمان مطرحی از :#پرل_باک ترجمه :#داریوش_شاهین (#این_کتاب_نو_می_باشد_منتها__انباری_شده_است) #انتشارات_مهتاب چاپ اول ۱۳۷۰ ۲۷۱صفحه (#لطفأ_جهت_بهتر_دیدن_کیفیت_کتاب_و_همچنین_فهرست_و_مقدمۀ_آن_به_دیگر_عکسهای_این_پست_نیز_توجه_فرمایید ) قیمت : ۹ هزار تومان #رمان_خارجی #رمان_آمریکایی #چین _ #frosh_ketab #معرفی_کتاب #صحافی_و_ارسال_کتاب #کتابفروشی #کتاب_کمیاب #کتاب_نایاب #کتاب_شیراز #شیراز_کتاب #لارستان #خنج #داراب #گراش #لامرد #استهبان #کتاب_دست_دوم #خرید_عمده_کتاب #خریدار_عمده_کتاب #ارسال_کتاب_به_سراسر_کشور #ارسال_کتاب_به_خارج_از_کشور #ارسال_مرسولات_پستی_به_خارج_از_کشور
frosh_ketab #هدیه_هامبالت

رمان شاهکاری از :#سال_بلو 
ترجمه :#عباس_کرمی_فر 
#انتشارات_دبیر
« چاپ اول ۱۳۶۹»
۴۴۶ صفحه و با کاغذ نسبتن مرغوب (#لطفأ_جهت_بهتر_دیدن_کیفیت_کتاب_و_همچنین_فهرست_و_مقدمۀ_آن_به_دیگر_عکسهای_این_پست_نیز_توجه_فرمایید )

قیمت : ۲۵ هزار تومان

#رمان_شاهکار #رمان_مطرح #رمان_آمریکایی 
#رمان_خارجی

#frosh_ketab
#معرفی_کتاب #کتاب_خوب #صحافی_و_ارسال_کتاب #کتابفروشی_آنلاین_شیراز #شیراز_کتاب #کتاب_خوب_بخوانیم #کتابخوانی #کتابفروشی #کتاب_کمیاب #کتاب_نایاب #کتاب_دست_دوم #کتاب_تخفیف_خورده #ارسال_کتاب_به_تمام_نقاط_کشور #ارسال_کتاب_به_خارج_از_کشور
Likes: 26
Posted at: 2019-06-22 18:27:58
#هدیه_هامبالت رمان شاهکاری از :#سال_بلو ترجمه :#عباس_کرمی_فر #انتشارات_دبیر « چاپ اول ۱۳۶۹» ۴۴۶ صفحه و با کاغذ نسبتن مرغوب (#لطفأ_جهت_بهتر_دیدن_کیفیت_کتاب_و_همچنین_فهرست_و_مقدمۀ_آن_به_دیگر_عکسهای_این_پست_نیز_توجه_فرمایید ) قیمت : ۲۵ هزار تومان #رمان_شاهکار #رمان_مطرح #رمان_آمریکایی #رمان_خارجی #frosh_ketab #معرفی_کتاب #کتاب_خوب #صحافی_و_ارسال_کتاب #کتابفروشی_آنلاین_شیراز #شیراز_کتاب #کتاب_خوب_بخوانیم #کتابخوانی #کتابفروشی #کتاب_کمیاب #کتاب_نایاب #کتاب_دست_دوم #کتاب_تخفیف_خورده #ارسال_کتاب_به_تمام_نقاط_کشور #ارسال_کتاب_به_خارج_از_کشور
frosh_ketab کتاب حراجی

#اسپارتاکوس

رمان شاخصی از :#هوارد_فاست

ترجمه :#ابراهیم_یونسی « چاپ اصل»
#انتشارات_اميركبير 
جلد محکم
چاپ سوم ۲۵۳۵ شاهنشاهی
۳۵۸صفحه
(#لطفأ_جهت_بهتر_دیدن_کیفیت_کتاب_و_همچنین_فهرست_و_مقدمۀ_آن_به_دیگر_عکسهای_این_پست_نیز_توجه_فرمایید )

قیمت : ۲۳ هزار تومان« فروخته شد»

#رمان_مطرح #رمان_آمریکایی

#frosh_ketab
#معرفی_کتاب#کتاب_خوب #کتابخوانی #کتاب_خوب_بخوانیم #کتابفروشی #کتاب_باز #کتاب_کمیاب #کتاب_نایاب #رمان_خارجی #ارسال_کتاب_به_سراسر_کشور #ارسال_کتاب_به_خارج_از_کشور
Likes: 43
Posted at: 2019-06-22 18:25:07
کتاب حراجی #اسپارتاکوس رمان شاخصی از :#هوارد_فاست ترجمه :#ابراهیم_یونسی « چاپ اصل» #انتشارات_اميركبير جلد محکم چاپ سوم ۲۵۳۵ شاهنشاهی ۳۵۸صفحه (#لطفأ_جهت_بهتر_دیدن_کیفیت_کتاب_و_همچنین_فهرست_و_مقدمۀ_آن_به_دیگر_عکسهای_این_پست_نیز_توجه_فرمایید ) قیمت : ۲۳ هزار تومان« فروخته شد» #رمان_مطرح #رمان_آمریکایی #frosh_ketab #معرفی_کتاب#کتاب_خوب #کتابخوانی #کتاب_خوب_بخوانیم #کتابفروشی #کتاب_باز #کتاب_کمیاب #کتاب_نایاب #رمان_خارجی #ارسال_کتاب_به_سراسر_کشور #ارسال_کتاب_به_خارج_از_کشور
frosh_ketab #التفاصیل

اثر :#فریدون_توللی

بر اساس چاپ ۱۳۴۸
« متن کامل و غیر قابل چاپ»
۳۶۷صفحه (این کتاب چاپ اصل نمی باشد، اما کیفیت چاپی مطلوبی دارد.#لطفأ_جهت_بهتر_دیدن_کیفیت_کتاب_و_همچنین_فهرست_و_مقدمۀ_آن_به_دیگر_عکسهای_این_پست_نیز_توجه_فرمایید )

قیمت : ۲۲ هزار تومان ...« فروخته شد»
_
و استعمال ماتیک را طرق گوناگون است.منجمله چون خواهند لب را از آنچه هست کوچکتر نمایند و گشادی دهان مستور دارند،هنگام آغشتن ماتیک،جوانب آن را معاف کنند و به آلودن میان،کفایت نمایند و از خواص این طریقه آنکه لبان اُشتری را در انظار،غنچه توان نمود!
قطعه
گر تو ماتیک زین نَمَط مالی
غنچه سازی دهان اُشتر را
این دهان نیست جان من،گاله‌ست
رو بخوان بهر بخیه، دکتر را! ......................................... (التفاصیل- فریدون توللی)
_

#frosh_ketab
#معرفی_کتاب #کتاب_خوب #کتابخوانی #کتاب_خوب_بخوانیم #کتابفروشی #کتاب_کمیاب #کتاب_نایاب #رمان_خارجی #ارسال_کتاب_به_سراسر_کشور #ارسال_کتاب_به_خارج_از_کشور
Likes: 31
Posted at: 2019-06-22 18:20:19
#التفاصیل اثر :#فریدون_توللی بر اساس چاپ ۱۳۴۸ « متن کامل و غیر قابل چاپ» ۳۶۷صفحه (این کتاب چاپ اصل نمی باشد، اما کیفیت چاپی مطلوبی دارد.#لطفأ_جهت_بهتر_دیدن_کیفیت_کتاب_و_همچنین_فهرست_و_مقدمۀ_آن_به_دیگر_عکسهای_این_پست_نیز_توجه_فرمایید ) قیمت : ۲۲ هزار تومان ...« فروخته شد» _ و استعمال ماتیک را طرق گوناگون است.منجمله چون خواهند لب را از آنچه هست کوچکتر نمایند و گشادی دهان مستور دارند،هنگام آغشتن ماتیک،جوانب آن را معاف کنند و به آلودن میان،کفایت نمایند و از خواص این طریقه آنکه لبان اُشتری را در انظار،غنچه توان نمود! قطعه گر تو ماتیک زین نَمَط مالی غنچه سازی دهان اُشتر را این دهان نیست جان من،گاله‌ست رو بخوان بهر بخیه، دکتر را! ......................................... (التفاصیل- فریدون توللی) _ #frosh_ketab #معرفی_کتاب #کتاب_خوب #کتابخوانی #کتاب_خوب_بخوانیم #کتابفروشی #کتاب_کمیاب #کتاب_نایاب #رمان_خارجی #ارسال_کتاب_به_سراسر_کشور #ارسال_کتاب_به_خارج_از_کشور
frosh_ketab #انسان_تک_ساحتی

#هربرت_مارکوزه

ترجمه :#محسن_مؤیدی

#انتشارات_اميركبير 
چاپ دوم ۱۳۵۹
۲۵۹صفحه و با کاغذ کاهی رنگ شده
(#لطفأ_جهت_بهتر_دیدن_کیفیت_کتاب_و_همچنین_فهرست_و_مقدمۀ_آن_به_دیگر_عکسهای_این_پست_نیز_توجه_فرمایید )

قیمت : ۲۵ هزار تومان« فروخته شد»

برشهایی از این اثر شاخص :

تحقق انقلاب در جوامع پیش رفته ی صنعتی خواه تابع نظام کاپیتالیسم و خواه سوسیالیسم امری حتمی است.انقلاب اینده از ناحیه ی کارگران اتفاق نمی افتد.این گروه ها به خاطر افزایش دستمزد و رفاه نسبی زندگی به تسلیم و رضا و سازشکاری تن در داده اند.کارگران امروز با بورژوازی به تفاهم رسیدند و در راه گسترش استثمار فعالیت میکنند.نیروهای انقلابی انقلاب اینده روشنفکران و انسان های اندیشمند هستند که از جهان تک ساحتی به خود امده و به حالتی از انکار رسیده اند.(هربرت مارکوزه-انسان تک ساحتی-با دخل و تصرف در متن)

_
_
نظام تکنولوژیک بر تفکر معاصر چنان تسلط یافته که همگی اندیشه ها و هدف ها بر مبنای تولید و مصرف ،شکل گرفته و نظریات ناسازگار نسبت به وضعیت موجود محکوم گردیده است.استقرار واقعیت تک ساحتی در جامعه های امروز به این معنی نیست که ماتریالیسم پیروز شده و عقاید معنوی به کلی از ذهن ها رخت بر بسته است بلکه میتوان گفت که رفتار ظاهری معنویون رنگ تشریفاتی به خود گرفته است و نقش اعتراض امیزشان به سرعت با وضع جهان هم اهنگی یافته و به صورت اجزای ترکیبی ان در امده است.(هربرت مارکوزه-انسان تک ساحتی) «برداشت از پست محمد رضا تاج آبادی در فیس بوک»
_

#فلسفه_غرب #فلسفه_آلمانی #سوسیالیسم #نقد_لیبرالیسم #نقد_سرمایه_داری #نقد_تکنولوژی

#frosh_ketab
#معرفی_کتاب#کتاب_خوب #کتابخوانی #شیراز_کتاب #کتاب_شیراز #صحافی_و_ارسال_کتاب #کتاب_خوب_بخوانیم #کتابفروشی #کتاب_کمیاب #کتاب_نایاب #کتاب_فلسفه_نایاب #ارسال_کتاب_به_سراسر_کشور #ارسال_کتاب_به_خارج_از_کشور
Likes: 40
Posted at: 2019-06-22 18:18:13
#انسان_تک_ساحتی #هربرت_مارکوزه ترجمه :#محسن_مؤیدی #انتشارات_اميركبير چاپ دوم ۱۳۵۹ ۲۵۹صفحه و با کاغذ کاهی رنگ شده (#لطفأ_جهت_بهتر_دیدن_کیفیت_کتاب_و_همچنین_فهرست_و_مقدمۀ_آن_به_دیگر_عکسهای_این_پست_نیز_توجه_فرمایید ) قیمت : ۲۵ هزار تومان« فروخته شد» برشهایی از این اثر شاخص : تحقق انقلاب در جوامع پیش رفته ی صنعتی خواه تابع نظام کاپیتالیسم و خواه سوسیالیسم امری حتمی است.انقلاب اینده از ناحیه ی کارگران اتفاق نمی افتد.این گروه ها به خاطر افزایش دستمزد و رفاه نسبی زندگی به تسلیم و رضا و سازشکاری تن در داده اند.کارگران امروز با بورژوازی به تفاهم رسیدند و در راه گسترش استثمار فعالیت میکنند.نیروهای انقلابی انقلاب اینده روشنفکران و انسان های اندیشمند هستند که از جهان تک ساحتی به خود امده و به حالتی از انکار رسیده اند.(هربرت مارکوزه-انسان تک ساحتی-با دخل و تصرف در متن) _ _ نظام تکنولوژیک بر تفکر معاصر چنان تسلط یافته که همگی اندیشه ها و هدف ها بر مبنای تولید و مصرف ،شکل گرفته و نظریات ناسازگار نسبت به وضعیت موجود محکوم گردیده است.استقرار واقعیت تک ساحتی در جامعه های امروز به این معنی نیست که ماتریالیسم پیروز شده و عقاید معنوی به کلی از ذهن ها رخت بر بسته است بلکه میتوان گفت که رفتار ظاهری معنویون رنگ تشریفاتی به خود گرفته است و نقش اعتراض امیزشان به سرعت با وضع جهان هم اهنگی یافته و به صورت اجزای ترکیبی ان در امده است.(هربرت مارکوزه-انسان تک ساحتی) «برداشت از پست محمد رضا تاج آبادی در فیس بوک» _ #فلسفه_غرب #فلسفه_آلمانی #سوسیالیسم #نقد_لیبرالیسم #نقد_سرمایه_داری #نقد_تکنولوژی #frosh_ketab #معرفی_کتاب#کتاب_خوب #کتابخوانی #شیراز_کتاب #کتاب_شیراز #صحافی_و_ارسال_کتاب #کتاب_خوب_بخوانیم #کتابفروشی #کتاب_کمیاب #کتاب_نایاب #کتاب_فلسفه_نایاب #ارسال_کتاب_به_سراسر_کشور #ارسال_کتاب_به_خارج_از_کشور
frosh_ketab #سرگذشت_انسان_و_گیتی

#جان_گریبین

ترجمه :#دکتر_محمود_بهزاد و #دکتر_پرویز_قوامی

#انتشارات_سروش
چاپ اول ۱۳۷۴
۳۷۳صفحه
(#لطفأ_جهت_بهتر_دیدن_کیفیت_کتاب_و_همچنین_فهرست_و_مقدمۀ_آن_به_دیگر_عکسهای_این_پست_نیز_توجه_فرمایید )

قیمت : ۱۰ هزار تومان« فروخته شد»

#پیدایش_هستی #تکامل_موجودات #داروینیسم #پرفسور_هاوکینگ #بینگ_بنگ

#frosh_ketab
#معرفی_کتاب #کتاب_خوب #کتاب_خوب_بخوانیم #کتابخوانی #کتاب_کمیاب #کتابفروشی #صحافی_و_ارسال_کتاب #کتاب_فلسفه_نایاب #کتاب_کمیاب_نایاب #کتاب_تخفیف_خورده #ارسال_کتاب_به_تمام_نقاط_کشور
Likes: 29
Posted at: 2019-06-21 19:59:47
#سرگذشت_انسان_و_گیتی #جان_گریبین ترجمه :#دکتر_محمود_بهزاد و #دکتر_پرویز_قوامی #انتشارات_سروش چاپ اول ۱۳۷۴ ۳۷۳صفحه (#لطفأ_جهت_بهتر_دیدن_کیفیت_کتاب_و_همچنین_فهرست_و_مقدمۀ_آن_به_دیگر_عکسهای_این_پست_نیز_توجه_فرمایید ) قیمت : ۱۰ هزار تومان« فروخته شد» #پیدایش_هستی #تکامل_موجودات #داروینیسم #پرفسور_هاوکینگ #بینگ_بنگ #frosh_ketab #معرفی_کتاب #کتاب_خوب #کتاب_خوب_بخوانیم #کتابخوانی #کتاب_کمیاب #کتابفروشی #صحافی_و_ارسال_کتاب #کتاب_فلسفه_نایاب #کتاب_کمیاب_نایاب #کتاب_تخفیف_خورده #ارسال_کتاب_به_تمام_نقاط_کشور
frosh_ketab #زن_زیادی

مجموعه داستانی از :#جلال_آل_احمد 
#انتشارات_رواق
چاپ ۲۵۳۶ شاهنشاهی
۲۰۱صفحه
(#لطفأ_جهت_بهتر_دیدن_کیفیت_کتاب_و_همچنین_فهرست_و_مقدمۀ_آن_به_دیگر_عکسهای_این_پست_نیز_توجه_فرمایید )

قیمت : ۱۴ هزار تومان« فروخته شد»

#frosh_ketab
#معرفی_کتاب #کتاب_خوب #کتابخوانی #کتابفروشی #کتابفروشی_آنلاین_شیراز #شیراز_کتاب #کتاب_شیراز #کتاب_کمیاب #کتاب_نایاب #ارسال_کتاب_به_تمام_نقاط_کشور #ارسال_کتاب_به_خارج_از_کشور
Likes: 27
Posted at: 2019-06-21 19:54:00
#زن_زیادی مجموعه داستانی از :#جلال_آل_احمد #انتشارات_رواق چاپ ۲۵۳۶ شاهنشاهی ۲۰۱صفحه (#لطفأ_جهت_بهتر_دیدن_کیفیت_کتاب_و_همچنین_فهرست_و_مقدمۀ_آن_به_دیگر_عکسهای_این_پست_نیز_توجه_فرمایید ) قیمت : ۱۴ هزار تومان« فروخته شد» #frosh_ketab #معرفی_کتاب #کتاب_خوب #کتابخوانی #کتابفروشی #کتابفروشی_آنلاین_شیراز #شیراز_کتاب #کتاب_شیراز #کتاب_کمیاب #کتاب_نایاب #ارسال_کتاب_به_تمام_نقاط_کشور #ارسال_کتاب_به_خارج_از_کشور
frosh_ketab #شکسپیر

#جرمین_گریر

ترجمه :#عبدالله_کوثری 
#انتشارات_طرح نو
قطع پالتویی
چاپ اول ۱۳۷
۱۹۰صفحه
(#لطفأ_جهت_بهتر_دیدن_کیفیت_کتاب_و_همچنین_فهرست_و_مقدمۀ_آن_به_دیگر_عکسهای_این_پست_نیز_توجه_فرمایید )

قیمت : ۱۲ هزار تومان« فروخته شد»

#زندگی_شکسپیر #تحلیل_نمایشنامه_شکسپیر #هنر_در_عصر_ملکه_ویکتوریا #نمایشنامه_های_شکسپیر

#frosh_ketab
#معرفی_کتاب#کتاب_خوب #کتابخوانی #کتاب_خوب_بخوانیم #کتابفروشی #کتاب_کمیاب #کتاب_نایاب #ادبیات_نمایشی #عشق_کتاب #خوره_کتاب #ارسال_کتاب_به_سراسر_کشور #ارسال_کتاب_به_سراسر_کشور
Likes: 35
Posted at: 2019-06-21 19:46:44
#شکسپیر #جرمین_گریر ترجمه :#عبدالله_کوثری #انتشارات_طرح نو قطع پالتویی چاپ اول ۱۳۷ ۱۹۰صفحه (#لطفأ_جهت_بهتر_دیدن_کیفیت_کتاب_و_همچنین_فهرست_و_مقدمۀ_آن_به_دیگر_عکسهای_این_پست_نیز_توجه_فرمایید ) قیمت : ۱۲ هزار تومان« فروخته شد» #زندگی_شکسپیر #تحلیل_نمایشنامه_شکسپیر #هنر_در_عصر_ملکه_ویکتوریا #نمایشنامه_های_شکسپیر #frosh_ketab #معرفی_کتاب#کتاب_خوب #کتابخوانی #کتاب_خوب_بخوانیم #کتابفروشی #کتاب_کمیاب #کتاب_نایاب #ادبیات_نمایشی #عشق_کتاب #خوره_کتاب #ارسال_کتاب_به_سراسر_کشور #ارسال_کتاب_به_سراسر_کشور
frosh_ketab #فلکزده_ها

اثر شاخص ادبیات مکزیک از :#ماریانو_آزوئلا (#ماریانو_آثوئلا )

ترجمه :#فرشته_مولوی

#نشر_چکامه
چاپ اول ۱۳۶۳
۲۰۲صفحه
(#لطفأ_جهت_بهتر_دیدن_کیفیت_کتاب_و_همچنین_فهرست_و_مقدمۀ_آن_به_دیگر_عکسهای_این_پست_نیز_توجه_فرمایید )

قیمت : ۲۲ هزار تومان ( کمیاب)
« فروخته شد»
_
#رمان_مطرح #رمان_سیاسی #رمان_آمریکای_لاتین

#frosh_ketab
#معرفی_کتاب#کتاب_خوب #کتابخوانی #کتاب_خوب_بخوانیم #کتابفروشی #کتاب_کمیاب #کتاب_نایاب #رمان_خارجی #عشق_کتاب #خوره_کتاب #ارسال_کتاب_به_سراسر_کشور #ارسال_کتاب_به_سراسر_کشور
Likes: 37
Posted at: 2019-06-21 19:42:30
#فلکزده_ها اثر شاخص ادبیات مکزیک از :#ماریانو_آزوئلا (#ماریانو_آثوئلا ) ترجمه :#فرشته_مولوی #نشر_چکامه چاپ اول ۱۳۶۳ ۲۰۲صفحه (#لطفأ_جهت_بهتر_دیدن_کیفیت_کتاب_و_همچنین_فهرست_و_مقدمۀ_آن_به_دیگر_عکسهای_این_پست_نیز_توجه_فرمایید ) قیمت : ۲۲ هزار تومان ( کمیاب) « فروخته شد» _ #رمان_مطرح #رمان_سیاسی #رمان_آمریکای_لاتین #frosh_ketab #معرفی_کتاب#کتاب_خوب #کتابخوانی #کتاب_خوب_بخوانیم #کتابفروشی #کتاب_کمیاب #کتاب_نایاب #رمان_خارجی #عشق_کتاب #خوره_کتاب #ارسال_کتاب_به_سراسر_کشور #ارسال_کتاب_به_سراسر_کشور
frosh_ketab #تاریخ_اندیشه_سیاسی_در_غرب (#از_ماکیاولی_تا_مارکس )

_
#دکتر_کمال_پولادی 
#نشر_مرکز
چاپ چهارم ۱۳۸۶
۲۲۲صفحه
(#لطفأ_جهت_بهتر_دیدن_کیفیت_کتاب_و_همچنین_فهرست_و_مقدمۀ_آن_به_دیگر_عکسهای_این_پست_نیز_توجه_فرمایید )

قیمت : ۱۴ هزار تومان« فروخته شد»

#فلسفه_غرب #فلسفه_ماکیاولیسم #فلسفه_قدرت #رنسانس_اروپا #کارل_مارکس

#frosh_ketab
#معرفی_کتاب #کتاب_خوب #کتابخوانی #کتاب_خوب_بخوانیم #کتابفروشی #کتاب_کمیاب #کتاب_نایاب #کتاب_فلسفه_نایاب #ارسال_کتاب_به_سراسر_کشور #ارسال_کتاب_به_خارج_از_کشور
Likes: 30
Posted at: 2019-06-21 19:33:01
#تاریخ_اندیشه_سیاسی_در_غرب (#از_ماکیاولی_تا_مارکس ) _ #دکتر_کمال_پولادی #نشر_مرکز چاپ چهارم ۱۳۸۶ ۲۲۲صفحه (#لطفأ_جهت_بهتر_دیدن_کیفیت_کتاب_و_همچنین_فهرست_و_مقدمۀ_آن_به_دیگر_عکسهای_این_پست_نیز_توجه_فرمایید ) قیمت : ۱۴ هزار تومان« فروخته شد» #فلسفه_غرب #فلسفه_ماکیاولیسم #فلسفه_قدرت #رنسانس_اروپا #کارل_مارکس #frosh_ketab #معرفی_کتاب #کتاب_خوب #کتابخوانی #کتاب_خوب_بخوانیم #کتابفروشی #کتاب_کمیاب #کتاب_نایاب #کتاب_فلسفه_نایاب #ارسال_کتاب_به_سراسر_کشور #ارسال_کتاب_به_خارج_از_کشور
frosh_ketab #زندگی_از_نو

#کریستیان_بوبن 
ترجمه :#ساسان_تبسمی

#نشر_باغ_نو 
چاپ اول ۱۳۸۱
۲۰۱صفحه
(#لطفأ_جهت_بهتر_دیدن_کیفیت_کتاب_و_همچنین_فهرست_و_مقدمۀ_آن_به_دیگر_عکسهای_این_پست_نیز_توجه_فرمایید )

قیمت : ۱۱ هزار تومان « فروخته شد»
#فلسفه_غرب #دگماتیسم #فلسفه_آلمان #نقد_عقل_محض

_

#frosh_ketab
#معرفی_کتاب #کتاب_خوب #کتابخوانی #کتاب_خوب_بخوانیم #کتابفروشی #کتاب_کمیاب #کتاب_نایاب #رمان_خارجی #رمان_فلسفی #ارسال_کتاب_به_سراسر_کشور #ارسال_کتاب_به_خارج_از_کشور
Likes: 34
Posted at: 2019-06-21 19:28:39
#زندگی_از_نو #کریستیان_بوبن ترجمه :#ساسان_تبسمی #نشر_باغ_نو چاپ اول ۱۳۸۱ ۲۰۱صفحه (#لطفأ_جهت_بهتر_دیدن_کیفیت_کتاب_و_همچنین_فهرست_و_مقدمۀ_آن_به_دیگر_عکسهای_این_پست_نیز_توجه_فرمایید ) قیمت : ۱۱ هزار تومان « فروخته شد» #فلسفه_غرب #دگماتیسم #فلسفه_آلمان #نقد_عقل_محض _ #frosh_ketab #معرفی_کتاب #کتاب_خوب #کتابخوانی #کتاب_خوب_بخوانیم #کتابفروشی #کتاب_کمیاب #کتاب_نایاب #رمان_خارجی #رمان_فلسفی #ارسال_کتاب_به_سراسر_کشور #ارسال_کتاب_به_خارج_از_کشور
frosh_ketab #فلسفه_کانت (#بیداری_از_خواب_دگماتیسم)

#دکتر_میرعبدالحسین_نقیب_زاده (#این_کتاب_نو_می_باشد_منتها_انباری_شده_است )

#انتشارات_آگاه
« چاپ اول ۱۳۶۴»
۴۸۸صفحه
(#لطفأ_جهت_بهتر_دیدن_کیفیت_این_کتاب_و_همچنین_مقدمۀ_آن_به_دیگر_عکسهای_این_پست_نیز_توجه_فرمایید )

قیمت : ۱۸ هزار تومان ..« فروخته شد»
#فلسفه_غرب #دگماتیسم #فلسفه_آلمان #نقد_عقل_محض

_

#frosh_ketab
#معرفی_کتاب #کتاب_خوب #کتابخوانی #کتاب_خوب_بخوانیم #کتابفروشی #کتاب_کمیاب #کتاب_نایاب #کتاب_فلسفه_نایاب #ارسال_کتاب_به_سراسر_کشور #ارسال_کتاب_به_خارج_از_کشور
Likes: 54
Posted at: 2019-06-21 19:23:49
#فلسفه_کانت (#بیداری_از_خواب_دگماتیسم) #دکتر_میرعبدالحسین_نقیب_زاده (#این_کتاب_نو_می_باشد_منتها_انباری_شده_است ) #انتشارات_آگاه « چاپ اول ۱۳۶۴» ۴۸۸صفحه (#لطفأ_جهت_بهتر_دیدن_کیفیت_این_کتاب_و_همچنین_مقدمۀ_آن_به_دیگر_عکسهای_این_پست_نیز_توجه_فرمایید ) قیمت : ۱۸ هزار تومان ..« فروخته شد» #فلسفه_غرب #دگماتیسم #فلسفه_آلمان #نقد_عقل_محض _ #frosh_ketab #معرفی_کتاب #کتاب_خوب #کتابخوانی #کتاب_خوب_بخوانیم #کتابفروشی #کتاب_کمیاب #کتاب_نایاب #کتاب_فلسفه_نایاب #ارسال_کتاب_به_سراسر_کشور #ارسال_کتاب_به_خارج_از_کشور
frosh_ketab #تیستو_سبز_انگشتی 
اثر شاخص و تحسین شده :#موریس_دروئون 
ترجمه : سیده #لیلی_تقوی (#لیلی_گلستان)

#کانون_پرورش_فکری_کودکان_و_نوجوانان 
چاپ سوم ۱۳۵۷
قطع پالتویی
۱۶۰صفحه
(#لطفأ_جهت_بهتر_دیدن_کیفیت_کتاب_و_همچنین_فهرست_و_مقدمۀ_آن_به_دیگر_عکسهای_این_پست_نیز_توجه_فرمایید )

قیمت : ۱۵ هزار تومان« فروخته شد»

#frosh_ketab
#معرفی_کتاب #کتاب_خوب #کتاب_خوب_بخوانیم #رمان_خارجی #کتابخوانی #کتابخون #کتاب_باز #کتاب_کمیاب #کتاب_نایاب #کتاب_دست_دوم #کتاب_شیراز #کتابفروشی_آنلاین_شیراز #کتاب_تخفیف_خورده #ارسال_کتاب_به_تمام_نقاط_کشور #ارسال_کتاب_به_خارج_از_کشور
Likes: 36
Posted at: 2019-06-21 19:18:48
#تیستو_سبز_انگشتی اثر شاخص و تحسین شده :#موریس_دروئون ترجمه : سیده #لیلی_تقوی (#لیلی_گلستان) #کانون_پرورش_فکری_کودکان_و_نوجوانان چاپ سوم ۱۳۵۷ قطع پالتویی ۱۶۰صفحه (#لطفأ_جهت_بهتر_دیدن_کیفیت_کتاب_و_همچنین_فهرست_و_مقدمۀ_آن_به_دیگر_عکسهای_این_پست_نیز_توجه_فرمایید ) قیمت : ۱۵ هزار تومان« فروخته شد» #frosh_ketab #معرفی_کتاب #کتاب_خوب #کتاب_خوب_بخوانیم #رمان_خارجی #کتابخوانی #کتابخون #کتاب_باز #کتاب_کمیاب #کتاب_نایاب #کتاب_دست_دوم #کتاب_شیراز #کتابفروشی_آنلاین_شیراز #کتاب_تخفیف_خورده #ارسال_کتاب_به_تمام_نقاط_کشور #ارسال_کتاب_به_خارج_از_کشور
frosh_ketab #برگمن
(#اینگمار_برگمن )

#نصرالله_قادری

#انتشارات_برگ

چاپ اول ۱۳۷۶
۱۹۹صفحه و همراه با تصاویر
(#لطفأ_جهت_بهتر_دیدن_کیفیت_کتاب_و_همچنین_فهرست_و_مقدمۀ_آن_به_دیگر_عکسهای_این_پست_نیز_توجه_فرمایید )

قیمت : ۸۵۰۰ تومان« فروخته شد»

#سینمای_فلسفی #سینمای_برگمان 
#frosh_ketab
#معرفی_کتاب#کتاب_خوب #کتابخوانی #شیراز_کتاب #کتاب_شیراز #صحافی_و_ارسال_کتاب #کتاب_خوب_بخوانیم #کتابفروشی #کتاب_کمیاب #کتاب_نایاب #رمان_خارجی #کتاب_فلسفه_نایاب #ارسال_کتاب_به_سراسر_کشور #ارسال_کتاب_به_خارج_از_کشور
Likes: 27
Posted at: 2019-06-21 19:11:58
#برگمن (#اینگمار_برگمن ) #نصرالله_قادری #انتشارات_برگ چاپ اول ۱۳۷۶ ۱۹۹صفحه و همراه با تصاویر (#لطفأ_جهت_بهتر_دیدن_کیفیت_کتاب_و_همچنین_فهرست_و_مقدمۀ_آن_به_دیگر_عکسهای_این_پست_نیز_توجه_فرمایید ) قیمت : ۸۵۰۰ تومان« فروخته شد» #سینمای_فلسفی #سینمای_برگمان #frosh_ketab #معرفی_کتاب#کتاب_خوب #کتابخوانی #شیراز_کتاب #کتاب_شیراز #صحافی_و_ارسال_کتاب #کتاب_خوب_بخوانیم #کتابفروشی #کتاب_کمیاب #کتاب_نایاب #رمان_خارجی #کتاب_فلسفه_نایاب #ارسال_کتاب_به_سراسر_کشور #ارسال_کتاب_به_خارج_از_کشور
frosh_ketab #تاریکخانه_اشباح (#تاریک_خانه_اشباح

#اکبر_گنجی

#انتشارات_طرح_نو 
چاپ چهارم ۱۳۷۸
۴۴۶صفحه
(#لطفأ_جهت_بهتر_دیدن_کیفیت_کتاب_و_همچنین_فهرست_و_مقدمۀ_آن_به_دیگر_عکسهای_این_پست_نیز_توجه_فرمایید )

قیمت : ۲۵ هزار تومان« چاپ اصل»« فروخته شد»

#قتلهای_زنجیره_ای

#frosh_ketab
#معرفی_کتاب#کتاب_خوب #کتابخوانی #شیراز_کتاب #کتاب_شیراز #صحافی_و_ارسال_کتاب #کتاب_خوب_بخوانیم #کتابفروشی #کتاب_کمیاب #کتاب_نایاب #رمان_خارجی #کتاب_فلسفه_نایاب #ارسال_کتاب_به_سراسر_کشور #ارسال_کتاب_به_خارج_از_کشور
Likes: 37
Posted at: 2019-06-21 19:04:37
#تاریکخانه_اشباح (#تاریک_خانه_اشباح #اکبر_گنجی #انتشارات_طرح_نو چاپ چهارم ۱۳۷۸ ۴۴۶صفحه (#لطفأ_جهت_بهتر_دیدن_کیفیت_کتاب_و_همچنین_فهرست_و_مقدمۀ_آن_به_دیگر_عکسهای_این_پست_نیز_توجه_فرمایید ) قیمت : ۲۵ هزار تومان« چاپ اصل»« فروخته شد» #قتلهای_زنجیره_ای #frosh_ketab #معرفی_کتاب#کتاب_خوب #کتابخوانی #شیراز_کتاب #کتاب_شیراز #صحافی_و_ارسال_کتاب #کتاب_خوب_بخوانیم #کتابفروشی #کتاب_کمیاب #کتاب_نایاب #رمان_خارجی #کتاب_فلسفه_نایاب #ارسال_کتاب_به_سراسر_کشور #ارسال_کتاب_به_خارج_از_کشور
frosh_ketab #درخت_جواهر

#باستانی_پاریزی 
#انتشارات_بهنام

چاپ اول ۱۳۷۹
۴۵۹صفحه
(#لطفأ_جهت_بهتر_دیدن_کیفیت_کتاب_و_همچنین_فهرست_و_مقدمۀ_آن_به_دیگر_عکسهای_این_پست_نیز_توجه_فرمایید )

قیمت : ۲۲ هزار تومان« فروخته شد»

#کتاب_تاریخی_بخوانیم

#frosh_ketab
#معرفی_کتاب#کتاب_خوب #کتابخوانی #شیراز_کتاب #کتاب_شیراز #صحافی_و_ارسال_کتاب #کتاب_خوب_بخوانیم #کتابفروشی #کتاب_کمیاب #کتاب_نایاب #رمان_خارجی #ارسال_کتاب_به_سراسر_کشور #ارسال_کتاب_به_خارج_از_کشور
Likes: 22
Posted at: 2019-06-21 18:32:21
#درخت_جواهر #باستانی_پاریزی #انتشارات_بهنام چاپ اول ۱۳۷۹ ۴۵۹صفحه (#لطفأ_جهت_بهتر_دیدن_کیفیت_کتاب_و_همچنین_فهرست_و_مقدمۀ_آن_به_دیگر_عکسهای_این_پست_نیز_توجه_فرمایید ) قیمت : ۲۲ هزار تومان« فروخته شد» #کتاب_تاریخی_بخوانیم #frosh_ketab #معرفی_کتاب#کتاب_خوب #کتابخوانی #شیراز_کتاب #کتاب_شیراز #صحافی_و_ارسال_کتاب #کتاب_خوب_بخوانیم #کتابفروشی #کتاب_کمیاب #کتاب_نایاب #رمان_خارجی #ارسال_کتاب_به_سراسر_کشور #ارسال_کتاب_به_خارج_از_کشور
frosh_ketab #خاطرات_سیاسی_محمد_ری_شهری( ۱۳۶۵_۱۳۶۶)

چاپ سوم ۱۳۶۹
قطع وزیری
۲۹۴صفحه
(#لطفأ_جهت_بهتر_دیدن_کیفیت_کتاب_و_همچنین_فهرست_و_مقدمۀ_آن_به_دیگر_عکسهای_این_پست_نیز_توجه_فرمایید)

قیمت : ۲۳ هزار تومان« فروخته شد»

#اعدامهای_دهه_۶۰ #آیت_الله_منتظری #مهدی_هاشمی_داماد_آیت_الله_منتظری #خاوران
#مجاهدین_خلق #خاطرات_سیاسی_دهه_شصت

#frosh_ketab
#معرفی_کتاب#کتاب_خوب #کتابخوانی #شیراز_کتاب #کتاب_شیراز #صحافی_و_ارسال_کتاب #کتاب_خوب_بخوانیم #کتابفروشی #کتاب_کمیاب #کتاب_نایاب #ارسال_کتاب_به_سراسر_کشور #ارسال_کتاب_به_خارج_از_کشور
Likes: 32
Posted at: 2019-06-21 18:28:09
#خاطرات_سیاسی_محمد_ری_شهری( ۱۳۶۵_۱۳۶۶) چاپ سوم ۱۳۶۹ قطع وزیری ۲۹۴صفحه (#لطفأ_جهت_بهتر_دیدن_کیفیت_کتاب_و_همچنین_فهرست_و_مقدمۀ_آن_به_دیگر_عکسهای_این_پست_نیز_توجه_فرمایید) قیمت : ۲۳ هزار تومان« فروخته شد» #اعدامهای_دهه_۶۰ #آیت_الله_منتظری #مهدی_هاشمی_داماد_آیت_الله_منتظری #خاوران #مجاهدین_خلق #خاطرات_سیاسی_دهه_شصت #frosh_ketab #معرفی_کتاب#کتاب_خوب #کتابخوانی #شیراز_کتاب #کتاب_شیراز #صحافی_و_ارسال_کتاب #کتاب_خوب_بخوانیم #کتابفروشی #کتاب_کمیاب #کتاب_نایاب #ارسال_کتاب_به_سراسر_کشور #ارسال_کتاب_به_خارج_از_کشور
frosh_ketab #وسوسه

رمان شاخص:#جین_استن 
ترجمه :#شهریار_ضرغام

چاپ دوم ۱۳۶۴
« متن کامل»
۳۱۲صفحه
(#لطفأ_جهت_بهتر_دیدن_کیفیت_کتاب_و_همچنین_فهرست_و_مقدمۀ_آن_به_دیگر_عکسهای_این_پست_نیز_توجه_فرمایید )

قیمت: ۱۶ هزار تومان« فروخته شد»

#رمان_عاشقانه #رمان_کلاسیک #رمان_انگلیسی #وسوسه_جین_استن

#frosh_ketab
#معرفی_کتاب#کتاب_خوب #کتابخوانی #شیراز_کتاب #کتاب_شیراز #صحافی_و_ارسال_کتاب #کتاب_خوب_بخوانیم #کتابفروشی #کتاب_کمیاب #کتاب_نایاب #رمان_خارجی #ارسال_کتاب_به_سراسر_کشور #ارسال_کتاب_به_خارج_از_کشور
Likes: 29
Posted at: 2019-06-21 18:22:00
#وسوسه رمان شاخص:#جین_استن ترجمه :#شهریار_ضرغام چاپ دوم ۱۳۶۴ « متن کامل» ۳۱۲صفحه (#لطفأ_جهت_بهتر_دیدن_کیفیت_کتاب_و_همچنین_فهرست_و_مقدمۀ_آن_به_دیگر_عکسهای_این_پست_نیز_توجه_فرمایید ) قیمت: ۱۶ هزار تومان« فروخته شد» #رمان_عاشقانه #رمان_کلاسیک #رمان_انگلیسی #وسوسه_جین_استن #frosh_ketab #معرفی_کتاب#کتاب_خوب #کتابخوانی #شیراز_کتاب #کتاب_شیراز #صحافی_و_ارسال_کتاب #کتاب_خوب_بخوانیم #کتابفروشی #کتاب_کمیاب #کتاب_نایاب #رمان_خارجی #ارسال_کتاب_به_سراسر_کشور #ارسال_کتاب_به_خارج_از_کشور
frosh_ketab #تاریخ_چیست؟

#ای_اچ_کار 
ترجمه :#حسن_کامشاد

#انتشارات_خوارزمی

چاپ ۲۵۳۶شاهنشاهی
۲۳۵صفحه و با کاغذ کاهی رنگ شده
( در چند صفحه از کتاب ، هایلایت بسیار کم رنگ صورت گرفته است#لطفأ_جهت_بهتر_دیدن_کیفیت_کتاب_و_همچنین_فهرست_و_مقدمۀ_آن_به_دیگر_عکسهای_این_پست_نیز_توجه_فرمایید )

قیمت : ۱۷ هزار تومان« فروخته شد»

#فلسفه_تاریخ #تاریخ_فلسفه #تاریخ_نگاری

#frosh_ketab
#معرفی_کتاب#کتاب_خوب #کتابخوانی #شیراز_کتاب #کتاب_شیراز #صحافی_و_ارسال_کتاب #کتاب_خوب_بخوانیم #کتابفروشی #کتاب_کمیاب #کتاب_نایاب #رمان_خارجی #کتاب_فلسفه_نایاب #ارسال_کتاب_به_سراسر_کشور #ارسال_کتاب_به_خارج_از_کشور
Likes: 32
Posted at: 2019-06-21 18:16:34
#تاریخ_چیست؟ #ای_اچ_کار ترجمه :#حسن_کامشاد #انتشارات_خوارزمی چاپ ۲۵۳۶شاهنشاهی ۲۳۵صفحه و با کاغذ کاهی رنگ شده ( در چند صفحه از کتاب ، هایلایت بسیار کم رنگ صورت گرفته است#لطفأ_جهت_بهتر_دیدن_کیفیت_کتاب_و_همچنین_فهرست_و_مقدمۀ_آن_به_دیگر_عکسهای_این_پست_نیز_توجه_فرمایید ) قیمت : ۱۷ هزار تومان« فروخته شد» #فلسفه_تاریخ #تاریخ_فلسفه #تاریخ_نگاری #frosh_ketab #معرفی_کتاب#کتاب_خوب #کتابخوانی #شیراز_کتاب #کتاب_شیراز #صحافی_و_ارسال_کتاب #کتاب_خوب_بخوانیم #کتابفروشی #کتاب_کمیاب #کتاب_نایاب #رمان_خارجی #کتاب_فلسفه_نایاب #ارسال_کتاب_به_سراسر_کشور #ارسال_کتاب_به_خارج_از_کشور
frosh_ketab #قصه_های_چینی 
#لین_یو_تانگ 
ترجمه :#پرویز_داریوش 
#انتشارات_آبان
چاپ دوم ۲۵۳۵ شاهنشاهی
« متن کامل»
۱۶۹ صفحه و با کاغذ کاهی رنگ شده
(#لطفأ_جهت_بهتر_دیدن_کیفیت_کتاب_و_همچنین_فهرست_و_مقدمۀ_آن_به_دیگر_عکسهای_این_پست_نیز_توجه_فرمایید )

قیمت : ۲۸ هزار تومان« فروخته شد»

#داستانهای_چینی #ادبیات_چین #افسانه_های_چینی

#frosh_ketab
#معرفی_کتاب#کتاب_خوب #کتابخوانی #شیراز_کتاب #کتاب_شیراز #صحافی_و_ارسال_کتاب #کتاب_خوب_بخوانیم #کتابفروشی #کتاب_کمیاب #کتاب_نایاب #رمان_خارجی #رمان_فلسفی #ارسال_کتاب_به_سراسر_کشور #ارسال_کتاب_به_خارج_از_کشور
Likes: 28
Posted at: 2019-06-21 18:10:43
#قصه_های_چینی #لین_یو_تانگ ترجمه :#پرویز_داریوش #انتشارات_آبان چاپ دوم ۲۵۳۵ شاهنشاهی « متن کامل» ۱۶۹ صفحه و با کاغذ کاهی رنگ شده (#لطفأ_جهت_بهتر_دیدن_کیفیت_کتاب_و_همچنین_فهرست_و_مقدمۀ_آن_به_دیگر_عکسهای_این_پست_نیز_توجه_فرمایید ) قیمت : ۲۸ هزار تومان« فروخته شد» #داستانهای_چینی #ادبیات_چین #افسانه_های_چینی #frosh_ketab #معرفی_کتاب#کتاب_خوب #کتابخوانی #شیراز_کتاب #کتاب_شیراز #صحافی_و_ارسال_کتاب #کتاب_خوب_بخوانیم #کتابفروشی #کتاب_کمیاب #کتاب_نایاب #رمان_خارجی #رمان_فلسفی #ارسال_کتاب_به_سراسر_کشور #ارسال_کتاب_به_خارج_از_کشور
frosh_ketab #اگزیستانسیالیسم_و_اصالت_بشر 
#ژان_پل_سارتر 
ترجمه :#مصطفی_رحیمی

#انتشارات_مروارید
«چاپ هفتم ۱۳۵۸»
متن کامل
جلد محکم
۱۰۹صفحه
(#لطفأ_جهت_بهتر_دیدن_کیفیت_کتاب_و_همچنین_فهرست_و_مقدمۀ_آن_به_دیگر_عکسهای_این_پست_نیز_توجه_فرمایید )

قیمت : ۳۰ هزار تومان« فروخته شد»

سارتر در این کتاب مفاهیم فلسفی از دیدگاه اگزیستانسیالیسم را بررسی کرده‌است. وجود انسان طبق اگزیستانسیاسم سارتر مقدم بر ماهیت او می‌باشد. انسان پیش از آنکه تعریف آن به وسیله ی مفهومی ممکن باشد وجود دارد.
از نظر سارتر افراد بشر به تنبلی رها نشده‌اند و باید برای مشکلات خود چاره جویی کنند. در اگزیستانسیالیسم درون‌گرایی فرد اهمیت دارد و بشر اخلاق را می‌سازد بشر موجود ساخته و پرداخته شده‌ای نیست بلکه با انتخاب اخلاق خود خویشتن را می‌سازد.
__________
بخش هایی از کتاب:
ما تنهاییم، بدون دستاویزی که عذرخواه ما باشد. این معنی، همان است که من با جمله ی
Likes: 46
Posted at: 2019-06-21 17:55:02
#اگزیستانسیالیسم_و_اصالت_بشر #ژان_پل_سارتر ترجمه :#مصطفی_رحیمی #انتشارات_مروارید «چاپ هفتم ۱۳۵۸» متن کامل جلد محکم ۱۰۹صفحه (#لطفأ_جهت_بهتر_دیدن_کیفیت_کتاب_و_همچنین_فهرست_و_مقدمۀ_آن_به_دیگر_عکسهای_این_پست_نیز_توجه_فرمایید ) قیمت : ۳۰ هزار تومان« فروخته شد» سارتر در این کتاب مفاهیم فلسفی از دیدگاه اگزیستانسیالیسم را بررسی کرده‌است. وجود انسان طبق اگزیستانسیاسم سارتر مقدم بر ماهیت او می‌باشد. انسان پیش از آنکه تعریف آن به وسیله ی مفهومی ممکن باشد وجود دارد. از نظر سارتر افراد بشر به تنبلی رها نشده‌اند و باید برای مشکلات خود چاره جویی کنند. در اگزیستانسیالیسم درون‌گرایی فرد اهمیت دارد و بشر اخلاق را می‌سازد بشر موجود ساخته و پرداخته شده‌ای نیست بلکه با انتخاب اخلاق خود خویشتن را می‌سازد. __________ بخش هایی از کتاب: ما تنهاییم، بدون دستاویزی که عذرخواه ما باشد. این معنی، همان است که من با جمله ی "بشر محکوم به آزادی است" بیان می کنم. بشر محکوم است، زیرا خود را نیافریده و در عین حال، آزاد است، زیرا همین که پا به جهان گذاشت مسئول همه ی کارهایی است که انجام می دهد. ص40 ................. بشر، هیچ نیست مگر آنچه از خود می سازد. این اصل اول اگزیستانسیالیسم است. این، همان است که آن را درون گرایی می خوانند و به همین عنوان ما را نکوهش می کنند.ص29 ( برداشت از پست توحید حسن زاده در فیس بوک) _ #frosh_ketab #معرفی_کتاب#کتاب_خوب #کتابخوانی #شیراز_کتاب #کتاب_شیراز #صحافی_و_ارسال_کتاب #کتاب_خوب_بخوانیم #کتابفروشی #کتاب_کمیاب #کتاب_نایاب #رمان_خارجی #کتاب_فلسفه_نایاب #ارسال_کتاب_به_سراسر_کشور #ارسال_کتاب_به_خارج_از_کشور
frosh_ketab #تس

رمان شاهکار :#تامس_هاردی 
ترجمه :#سیروان_آزاد( #ابراهیم_یونسی)

#نشر_نو

چاپ اول ۱۳۶۲
۴۱۷صفحه
(#لطفأ_جهت_بهتر_دیدن_کیفیت_کتاب_و_همچنین_فهرست_و_مقدمۀ_آن_به_دیگر_عکسهای_این_پست_نیز_توجه_فرمایید )

قیمت : ۴۷ هزار تومان

تس دوربرویل یکی از تکان‌دهنده‌ترین رمان‌های هاردی است. نداری خانواده، تس دوربی‌فیلد را به خدمت کسانی می‌کشد که گمان می‌رود از خویشان وی باشند... و آلک پسر جوان خانوادۀ خویشاوند وی را می‌فریبد... تس سرانجام با انجل کلر ازدواج می‌کند، و پس از ازدواج نزد وی به خطاهایی که مرتکب شده اعتراف می‌کند اما انجل، با این که خود معصوم نیست او را نمی‌بخشد...خانم سیمون دوبووار، فیلسوف فرانسوی این اثر را در مقام اثری مافوق فلسفی ستوده است.

#رمان_شاهکار _رمان_کلاسیک #رمان_انگلیسی

#frosh_ketab
#معرفی_کتاب#کتاب_خوب #کتابخوانی #کتاب_خوب_بخوانیم #کتابفروشی #کتاب_کمیاب #کتاب_نایاب #رمان_خارجی #عشق_کتاب #خوره_کتاب #ارسال_کتاب_به_سراسر_کشور #ارسال_کتاب_به_سراسر_کشور
Likes: 25
Posted at: 2019-06-21 17:38:23
#تس رمان شاهکار :#تامس_هاردی ترجمه :#سیروان_آزاد( #ابراهیم_یونسی) #نشر_نو چاپ اول ۱۳۶۲ ۴۱۷صفحه (#لطفأ_جهت_بهتر_دیدن_کیفیت_کتاب_و_همچنین_فهرست_و_مقدمۀ_آن_به_دیگر_عکسهای_این_پست_نیز_توجه_فرمایید ) قیمت : ۴۷ هزار تومان تس دوربرویل یکی از تکان‌دهنده‌ترین رمان‌های هاردی است. نداری خانواده، تس دوربی‌فیلد را به خدمت کسانی می‌کشد که گمان می‌رود از خویشان وی باشند... و آلک پسر جوان خانوادۀ خویشاوند وی را می‌فریبد... تس سرانجام با انجل کلر ازدواج می‌کند، و پس از ازدواج نزد وی به خطاهایی که مرتکب شده اعتراف می‌کند اما انجل، با این که خود معصوم نیست او را نمی‌بخشد...خانم سیمون دوبووار، فیلسوف فرانسوی این اثر را در مقام اثری مافوق فلسفی ستوده است. #رمان_شاهکار _رمان_کلاسیک #رمان_انگلیسی #frosh_ketab #معرفی_کتاب#کتاب_خوب #کتابخوانی #کتاب_خوب_بخوانیم #کتابفروشی #کتاب_کمیاب #کتاب_نایاب #رمان_خارجی #عشق_کتاب #خوره_کتاب #ارسال_کتاب_به_سراسر_کشور #ارسال_کتاب_به_سراسر_کشور
frosh_ketab #مصاحبه_های_تاریخی

#اوریانا_فالاچی (#مصاحبه_اوریانا_فالاچی_با_آیت_الله_خمینی)

#نشر_مرکب_سفید

چاپ دوم ۱۳۸۶
۹۹صفحه
(#لطفأ_جهت_بهتر_دیدن_کیفیت_کتاب_و_همچنین_فهرست_و_مقدمۀ_آن_به_دیگر_عکسهای_این_پست_نیز_توجه_فرمایید )

قیمت : ۷ هزار تومان« فروخته شد»

#کتاب_تاریخی_بخوانیم #ژن_برتر

#frosh_ketab
#معرفی_کتاب#کتاب_خوب #کتابخوانی #کتاب_خوب_بخوانیم #کتابفروشی #کتاب_کمیاب #کتاب_نایاب #رمان_خارجی #عشق_کتاب #خوره_کتاب #ارسال_کتاب_به_سراسر_کشور #ارسال_کتاب_به_سراسر_کشور
Likes: 29
Posted at: 2019-06-21 17:18:54
#مصاحبه_های_تاریخی #اوریانا_فالاچی (#مصاحبه_اوریانا_فالاچی_با_آیت_الله_خمینی) #نشر_مرکب_سفید چاپ دوم ۱۳۸۶ ۹۹صفحه (#لطفأ_جهت_بهتر_دیدن_کیفیت_کتاب_و_همچنین_فهرست_و_مقدمۀ_آن_به_دیگر_عکسهای_این_پست_نیز_توجه_فرمایید ) قیمت : ۷ هزار تومان« فروخته شد» #کتاب_تاریخی_بخوانیم #ژن_برتر #frosh_ketab #معرفی_کتاب#کتاب_خوب #کتابخوانی #کتاب_خوب_بخوانیم #کتابفروشی #کتاب_کمیاب #کتاب_نایاب #رمان_خارجی #عشق_کتاب #خوره_کتاب #ارسال_کتاب_به_سراسر_کشور #ارسال_کتاب_به_سراسر_کشور
frosh_ketab #زنان_بدون_مردان

#شهرنوش_پارسی_پور

#نشر_نقره

چاپ اول ۱۳۶۸
۱۴۰صفحه
(#لطفأ_جهت_بهتر_دیدن_کیفیت_کتاب_و_همچنین_فهرست_و_مقدمۀ_آن_به_دیگر_عکسهای_این_پست_نیز_توجه_فرمایید )

قیمت : ۱۵ هزار تومان « فروخته شد » طلایی « کمیاب»

#frosh_ketab
#معرفی_کتاب#کتاب_خوب #کتابخوانی #کتاب_خوب_بخوانیم #کتابفروشی #کتاب_کمیاب #داستان_کوتاه_ایرانی #کتاب_نایاب #کتاب_دست_دوم #ارسال_کتاب_به_تمام_نقاط_کشور #ارسال_کتاب_به_خارج_از_کشور
Likes: 64
Posted at: 2019-06-21 17:11:22
#زنان_بدون_مردان #شهرنوش_پارسی_پور #نشر_نقره چاپ اول ۱۳۶۸ ۱۴۰صفحه (#لطفأ_جهت_بهتر_دیدن_کیفیت_کتاب_و_همچنین_فهرست_و_مقدمۀ_آن_به_دیگر_عکسهای_این_پست_نیز_توجه_فرمایید ) قیمت : ۱۵ هزار تومان « فروخته شد » طلایی « کمیاب» #frosh_ketab #معرفی_کتاب#کتاب_خوب #کتابخوانی #کتاب_خوب_بخوانیم #کتابفروشی #کتاب_کمیاب #داستان_کوتاه_ایرانی #کتاب_نایاب #کتاب_دست_دوم #ارسال_کتاب_به_تمام_نقاط_کشور #ارسال_کتاب_به_خارج_از_کشور
frosh_ketab #طلوع_محمد

مجموعه شعری از :#مهدی_سهیلی ( بر گذیده ای از اشعار غیر عاشقانه ی مهدی سهیلی)

#انتشارات_کتابخانه_سنائی

چاپ دوم ۱۳۵۴
جلد سلفون سخت
« بسیار تمیز»
۴۰۰صفحه (#لطفأ_جهت_بهتر_دیدن_کیفیت_این_کتاب_به_دیگر_عکسهای_این_پست_نیز_توجه_فرمایید )

قیمت : ۲۸ هزار تومان

زمين و آسمان
Likes: 30
Posted at: 2019-06-21 16:57:10
#طلوع_محمد مجموعه شعری از :#مهدی_سهیلی ( بر گذیده ای از اشعار غیر عاشقانه ی مهدی سهیلی) #انتشارات_کتابخانه_سنائی چاپ دوم ۱۳۵۴ جلد سلفون سخت « بسیار تمیز» ۴۰۰صفحه (#لطفأ_جهت_بهتر_دیدن_کیفیت_این_کتاب_به_دیگر_عکسهای_این_پست_نیز_توجه_فرمایید ) قیمت : ۲۸ هزار تومان زمين و آسمان " مكه " آن شب نورباران بود و موج عطر گل در پرنيان باد مي پيچيد - اميد زندگي در جان موجودات مي جوشيد - هوا آغشته با عطر شفا بخش بهاران بود شبي مرموز و رويايي - به شهر " مكه " مهد پاكجانان دختر مهتاب مي خنديد شبانگه ساحت " ام القري " در خواب مي خنديد ز باغ آسمان نيلگون صاف و مهتابي - دمادم بس ستاره مي شكفت و آسمان پولك نشان مي شد صداي حمد و تهليل شباويزان خوش آهنگ - به سوي كهكشان ميشد. ***** دل سياره ها در آسمان حال تپيدن داشت - و دست باغبان آفرينش در چنان حالت - سر " گل آفريدن " داشت. ***** شگفتيخانه ي " ام القري " در انتظار رويدادي بود شب جهل و ستمكاري - به اميد طلوع بامدادي بود. سراسر دستگاه آفرينش اضطرابي داشت و نبض كائنات از انتظاري دم به دم مي زد همه سياره ها در گوش هم آهسته مي گفتند كه: امشب نيمه شب خورشيد مي تابد ز شرق آفرينش اختر اميد مي تابد ***** در آن حال " آمنه " در عالم سرگشتگي مي ديد: به بام خانه اش بس آبشار نور مي بارد و هر دم يك ستاره در سرايش مي چكد رنگين و نوراني و زين قدرت نمايي ها نصيب او - شگفتي بود و حيراني *** _ #frosh_ketab #معرفی_کتاب#کتاب_خوب #کتابخوانی #کتاب_خوب_بخوانیم #کتابفروشی #کتاب_کمیاب #کتاب_فلسفه_نایاب #کتاب_نایاب #کتاب_دست_دوم #ارسال_کتاب_به_تمام_نقاط_کشور #ارسال_کتاب_به_خارج_از_کشور
frosh_ketab #چه_کنم_دلم_از_سنگ_که_نیست

مجموعه شعری از :#مهدی_سهیلی

#انتشارات_کتابخانه_سنایی

چاپ هفتم ۱۳۷۴
جلد سلفون سخت
مطابق تصویر
۲۳۹صفحه (#لطفأ_جهت_بهتر_دیدن_کیفیت_کتاب_و_همچنین_فهرست_و_مقدمۀ_آن_به_دیگر_عکسهای_این_پست_نیز_توجه_فرمایید)

قیمت : ۲۳هزار تومان

#کتاب_خوب_بهم_معرفی_کنیم

#اشعار_ناب #اشعار_سهیلی #اشعار_عاشقانه 
#frosh_ketab
#معرفی_کتاب#کتاب_خوب #کتابخوانی #کتاب_خوب_بخوانیم #کتابفروشی #کتاب_کمیاب #کتاب_نایاب #رمان_خارجی #عشق_کتاب #خوره_کتاب #ارسال_کتاب_به_سراسر_کشور #ارسال_کتاب_به_سراسر_کشور
Likes: 21
Posted at: 2019-06-21 16:53:14
#چه_کنم_دلم_از_سنگ_که_نیست مجموعه شعری از :#مهدی_سهیلی #انتشارات_کتابخانه_سنایی چاپ هفتم ۱۳۷۴ جلد سلفون سخت مطابق تصویر ۲۳۹صفحه (#لطفأ_جهت_بهتر_دیدن_کیفیت_کتاب_و_همچنین_فهرست_و_مقدمۀ_آن_به_دیگر_عکسهای_این_پست_نیز_توجه_فرمایید) قیمت : ۲۳هزار تومان #کتاب_خوب_بهم_معرفی_کنیم #اشعار_ناب #اشعار_سهیلی #اشعار_عاشقانه #frosh_ketab #معرفی_کتاب#کتاب_خوب #کتابخوانی #کتاب_خوب_بخوانیم #کتابفروشی #کتاب_کمیاب #کتاب_نایاب #رمان_خارجی #عشق_کتاب #خوره_کتاب #ارسال_کتاب_به_سراسر_کشور #ارسال_کتاب_به_سراسر_کشور
frosh_ketab #در_خاطر_منی

مجموعه شعری از #مهدی_سهیلی

#انتشارات_امیر_کبیر
چاپ ۱۳۵۲
۳۳۸صفحه و با کاغذ رنگی (#لطفأ_جهت_بهتر_دیدن_کیفیت_کتاب_و_همچنین_فهرست_و_مقدمۀ_آن_به_دیگر_عکسهای_این_پست_نیز_توجه_فرمایید)

قیمت : ۲۹ هزار تومان« فروخته شد»

#اشعار_ناب #اشعار_سهیلی #اشعار_عاشقانه 
#frosh_ketab
#معرفی_کتاب#کتاب_خوب #کتابخوانی #کتاب_خوب_بخوانیم #کتابفروشی #کتاب_کمیاب #کتاب_نایاب #رمان_خارجی #عشق_کتاب #خوره_کتاب #ارسال_کتاب_به_سراسر_کشور #ارسال_کتاب_به_سراسر_کشور
Likes: 27
Posted at: 2019-06-21 16:48:53
#در_خاطر_منی مجموعه شعری از #مهدی_سهیلی #انتشارات_امیر_کبیر چاپ ۱۳۵۲ ۳۳۸صفحه و با کاغذ رنگی (#لطفأ_جهت_بهتر_دیدن_کیفیت_کتاب_و_همچنین_فهرست_و_مقدمۀ_آن_به_دیگر_عکسهای_این_پست_نیز_توجه_فرمایید) قیمت : ۲۹ هزار تومان« فروخته شد» #اشعار_ناب #اشعار_سهیلی #اشعار_عاشقانه #frosh_ketab #معرفی_کتاب#کتاب_خوب #کتابخوانی #کتاب_خوب_بخوانیم #کتابفروشی #کتاب_کمیاب #کتاب_نایاب #رمان_خارجی #عشق_کتاب #خوره_کتاب #ارسال_کتاب_به_سراسر_کشور #ارسال_کتاب_به_سراسر_کشور
frosh_ketab #پشه_ای_در_استکان_آمد_فرود 
#فریدون_مشیری

#ارزش_آزادی

تقدیم به تمامی همراهان🌹 #frosh_ketab
#کتاب_کمیاب #کتاب_نایاب #کلیپ_انگیزشی #عشق_کتاب #خوره_کتاب #کتابفروشی
Likes: 156
Posted at: 2019-06-21 13:14:24
#پشه_ای_در_استکان_آمد_فرود #فریدون_مشیری #ارزش_آزادی تقدیم به تمامی همراهان🌹 #frosh_ketab #کتاب_کمیاب #کتاب_نایاب #کلیپ_انگیزشی #عشق_کتاب #خوره_کتاب #کتابفروشی
frosh_ketab #قلبم_را_با_تو_میزان_میکنم

#کاریکلماتور اثر :#پرویز_شاپور (#این_کتاب_نو_و_آکبند_می_باشد_منتها_انباری_شده_است)

#انتشارات_مروارید
چاپ هشتم ۱۳۹۳
۵۹۶صفحه به همراه آلبوم تصاویر در انتهای متن کتاب (#لطفأ_جهت_بهتر_دیدن_کیفیت_کتاب_و_همچنین_فهرست_و_مقدمۀ_آن_به_دیگر_عکسهای_این_پست_نیز_توجه_فرمایید)

قیمت : ۳۵ هزار تومان

چند نمونه از کاریکلماتورهایی که در این کتاب آمده‌ را در زیر می‌خوانیم: 
موجود بدبین با خورشید آدم‌برفی می‌سازد. 
_
اگر بخواهم پرنده را محبوس کنم، قفسی به بزرگی آسمان می‌سازم. 
_

کرم ابریشم مزه محبوس شدن را چشیده است. 
_
افرادی که فکرشان سیاه است، مویشان زود‌تر سپید می‌شود. 
_

در قفس، پرنده محبوس را هوایی می‌کند
_
بهار پشت در باغ از سرما سیاه شده بود. 
_
خود نویسم را از سیاهی شب پر می‌کنم واز سپیده صبح سخن می‌گویم. 
_
پرنده سعی می‌کند طوری بیاستد که حداقل سایه‌اش خارج از قفس بیافتد.
_ 
در ایام پیری سایه‌ام سفید می‌شود. 
_

به یاد ندارم نابینایی به من تنه زده باشد. 
_

برای من فرق دارد ماهی داخل تنگ آب باشد یا داخل دهان گربه. 
_

اشخاصی که خودشان را از بالای ساختمان به پایین پرتاب می‌کنند به این دلیل است که حوصله ندارند از پلکان پایین بیایند.

#frosh_ketab
#معرفی_کتاب#کتاب_خوب #کتابخوانی #کتاب_خوب_بخوانیم #کتابفروشی #کتاب_کمیاب #کتاب_نایاب #رمان_خارجی #عشق_کتاب #خوره_کتاب #ارسال_کتاب_به_سراسر_کشور #ارسال_کتاب_به_سراسر_کشور
Likes: 44
Posted at: 2019-06-20 20:35:38
#قلبم_را_با_تو_میزان_میکنم #کاریکلماتور اثر :#پرویز_شاپور (#این_کتاب_نو_و_آکبند_می_باشد_منتها_انباری_شده_است) #انتشارات_مروارید چاپ هشتم ۱۳۹۳ ۵۹۶صفحه به همراه آلبوم تصاویر در انتهای متن کتاب (#لطفأ_جهت_بهتر_دیدن_کیفیت_کتاب_و_همچنین_فهرست_و_مقدمۀ_آن_به_دیگر_عکسهای_این_پست_نیز_توجه_فرمایید) قیمت : ۳۵ هزار تومان چند نمونه از کاریکلماتورهایی که در این کتاب آمده‌ را در زیر می‌خوانیم: موجود بدبین با خورشید آدم‌برفی می‌سازد.  _ اگر بخواهم پرنده را محبوس کنم، قفسی به بزرگی آسمان می‌سازم.  _ کرم ابریشم مزه محبوس شدن را چشیده است.  _ افرادی که فکرشان سیاه است، مویشان زود‌تر سپید می‌شود.  _ در قفس، پرنده محبوس را هوایی می‌کند _ بهار پشت در باغ از سرما سیاه شده بود.  _ خود نویسم را از سیاهی شب پر می‌کنم واز سپیده صبح سخن می‌گویم.  _ پرنده سعی می‌کند طوری بیاستد که حداقل سایه‌اش خارج از قفس بیافتد. _  در ایام پیری سایه‌ام سفید می‌شود.  _ به یاد ندارم نابینایی به من تنه زده باشد.  _ برای من فرق دارد ماهی داخل تنگ آب باشد یا داخل دهان گربه.  _ اشخاصی که خودشان را از بالای ساختمان به پایین پرتاب می‌کنند به این دلیل است که حوصله ندارند از پلکان پایین بیایند. #frosh_ketab #معرفی_کتاب#کتاب_خوب #کتابخوانی #کتاب_خوب_بخوانیم #کتابفروشی #کتاب_کمیاب #کتاب_نایاب #رمان_خارجی #عشق_کتاب #خوره_کتاب #ارسال_کتاب_به_سراسر_کشور #ارسال_کتاب_به_سراسر_کشور
frosh_ketab #خنده_در_تاریکی

اثر شاخص :#ولادیمیر_ناباکوف 
ترجمه :#امید_نیک_فرجام (#این_کتاب_نو_و_آکبند_می_باشد_منتها_انباری_شده_است)

#انتشارات_مروارید
چاپ چهارم ۱۳۸۵
۲۴۷صفحه
(#لطفأ_جهت_بهتر_دیدن_کیفیت_کتاب_و_همچنین_فهرست_و_مقدمۀ_آن_به_دیگر_عکسهای_این_پست_نیز_توجه_فرمایید)

قیمت : ۲۳ هزار تومان

ولادیمیر ناباكوف، نویسنده، مترجم، شاعر و استاد ادبیات در سال 1889 در روسیه متولد شد و در 1977 در آمریكا درگذشت. اعتبار و شهرت فراوان ناباكوف با رمان ”لولیتا“ به اوج رسید كه در زمان انتشار واكنش‌های متفاوتی برانگیخت. وی علاوه بر اعتبار فراوانش به عنوان رمان‌نویسی طراز اول، در حوزة تدریس و نقد ادبی هم از سرآمدان قرن بود. «خنده در تاریكی» كه در دنیای سینمایی برلین در دهة 1930 می‌‌گذرد، رمانی ظریف و طنزآمیز است دربارة عشق و فریب كه بدبینی و شكاكیت ناباكوف با زبان دوپهلو و سنجیده‌اش از آن اثری برجسته می‌سازد.

#رمان_مطرح #رمان_آمریکایی

#frosh_ketab
#معرفی_کتاب#کتاب_خوب #کتابخوانی #کتاب_خوب_بخوانیم #کتابفروشی #کتاب_کمیاب #کتاب_نایاب #رمان_خارجی #عشق_کتاب #خوره_کتاب #ارسال_کتاب_به_سراسر_کشور #ارسال_کتاب_به_سراسر_کشور
Likes: 42
Posted at: 2019-06-20 20:22:45
#خنده_در_تاریکی اثر شاخص :#ولادیمیر_ناباکوف ترجمه :#امید_نیک_فرجام (#این_کتاب_نو_و_آکبند_می_باشد_منتها_انباری_شده_است) #انتشارات_مروارید چاپ چهارم ۱۳۸۵ ۲۴۷صفحه (#لطفأ_جهت_بهتر_دیدن_کیفیت_کتاب_و_همچنین_فهرست_و_مقدمۀ_آن_به_دیگر_عکسهای_این_پست_نیز_توجه_فرمایید) قیمت : ۲۳ هزار تومان ولادیمیر ناباكوف، نویسنده، مترجم، شاعر و استاد ادبیات در سال 1889 در روسیه متولد شد و در 1977 در آمریكا درگذشت. اعتبار و شهرت فراوان ناباكوف با رمان ”لولیتا“ به اوج رسید كه در زمان انتشار واكنش‌های متفاوتی برانگیخت. وی علاوه بر اعتبار فراوانش به عنوان رمان‌نویسی طراز اول، در حوزة تدریس و نقد ادبی هم از سرآمدان قرن بود. «خنده در تاریكی» كه در دنیای سینمایی برلین در دهة 1930 می‌‌گذرد، رمانی ظریف و طنزآمیز است دربارة عشق و فریب كه بدبینی و شكاكیت ناباكوف با زبان دوپهلو و سنجیده‌اش از آن اثری برجسته می‌سازد. #رمان_مطرح #رمان_آمریکایی #frosh_ketab #معرفی_کتاب#کتاب_خوب #کتابخوانی #کتاب_خوب_بخوانیم #کتابفروشی #کتاب_کمیاب #کتاب_نایاب #رمان_خارجی #عشق_کتاب #خوره_کتاب #ارسال_کتاب_به_سراسر_کشور #ارسال_کتاب_به_سراسر_کشور
frosh_ketab #نیمه_زندگی

اثر شاخص و تحسین شده :#وی_اس_نیپل(#وی_اس_نایپل )

ترجمه :#مامک_بهادرزاده

#انتشارات_پیک_آوین

چاپ اول ۱۳۸۲
۲۸۵صفحه
(#لطفأ_جهت_بهتر_دیدن_کیفیت_کتاب_و_همچنین_فهرست_و_مقدمۀ_آن_به_دیگر_عکسهای_این_پست_نیز_توجه_فرمایید)

قیمت : ۱۷ هزار تومان 
_ (آمیزه و ترکیب قوی و بسیار موثری از حقیقت و داستان ، بیوگرافی ،تاریخ ،تخیلات و ...چنان الگوها و بخشهایش در ذهن پیوند می خورد ، که کل کتاب بیش از مجموع بخشهایش نشان می دهد

#واشنگتن_پست)

#رمان_شاهکار #رمان_آمریکایی
_

#frosh_ketab
#معرفی_کتاب#کتاب_خوب #کتابخوانی #کتاب_خوب_بخوانیم #کتابفروشی #کتاب_کمیاب #کتاب_نایاب #رمان_خارجی #عشق_کتاب #خوره_کتاب #ارسال_کتاب_به_سراسر_کشور #ارسال_کتاب
Likes: 29
Posted at: 2019-06-20 20:10:58
#نیمه_زندگی اثر شاخص و تحسین شده :#وی_اس_نیپل(#وی_اس_نایپل ) ترجمه :#مامک_بهادرزاده #انتشارات_پیک_آوین چاپ اول ۱۳۸۲ ۲۸۵صفحه (#لطفأ_جهت_بهتر_دیدن_کیفیت_کتاب_و_همچنین_فهرست_و_مقدمۀ_آن_به_دیگر_عکسهای_این_پست_نیز_توجه_فرمایید) قیمت : ۱۷ هزار تومان _ (آمیزه و ترکیب قوی و بسیار موثری از حقیقت و داستان ، بیوگرافی ،تاریخ ،تخیلات و ...چنان الگوها و بخشهایش در ذهن پیوند می خورد ، که کل کتاب بیش از مجموع بخشهایش نشان می دهد #واشنگتن_پست) #رمان_شاهکار #رمان_آمریکایی _ #frosh_ketab #معرفی_کتاب#کتاب_خوب #کتابخوانی #کتاب_خوب_بخوانیم #کتابفروشی #کتاب_کمیاب #کتاب_نایاب #رمان_خارجی #عشق_کتاب #خوره_کتاب #ارسال_کتاب_به_سراسر_کشور #ارسال_کتاب
frosh_ketab #حرامیان

#ویلیام_فاکنر (#برنده_جایزه_پولیتزر )

_

ترجمه :#تورج_یار_احمدی (#این_کتاب_نو_و_آکبند_می_باشد_منتها_انباری_شده_است )

#انتشارات_نیلوفر 
چاپ دوم ۱۳۹۲
۳۵۸صفحه
(#لطفأ_جهت_بهتر_دیدن_کیفیت_این_کتاب_و_همچنین_مقدمۀ_آن_به_دیگر_عکسهای_این_پست_نیز_توجه_فرماید )

قیمت : ۲۷ هزار تومان
( آخرین قیمت این کتاب در بازار ، ۳۷ هزار تومان بوده است!)
_

ویلیام فاکنر فقط داستان سرایی نمی کرد، بلکه زندگی را به تصویر می کشید و فلسفه ای را مطرح می کرد. او همچون بافت شناس زندگی به کشورش می نگریست، آن را جسمی زنده می انگاشت و برای آزمایش و تشخیص بیماری، از آن تکه برداری می کرد. او بدون تعصب، اما با همدردی به حیوانات و گیاهان، به مردان و زنان و کودکان، به سفیدپوستان و سیاه پوستان می نگریست. با موشکافی در شکل، سفتی و نرمی، طعم، صدا و بوی آنان، جسم و ذهن و درون اسرار آمیزشان، بیم و امید، عشق و نفرت و رنج و جنایت را مطالعه می کرد و همه را به گونه ای پیچیده و دشوار –لیکن شجاعانه و صادقانه- روی کاغذ می آورد و در آنها به فلسفۀ شکیبایی و تقدیر دست می یافت. او ما را ژرف اندیش تر از پیش بر جای گذاشت.

حرامیان که در سال ۱۹۶۲ منتشر شد واپسین رمان ویلیام فاکنر است که در سال ۱۹۶۳ برنده جایزه پولیتزر شد. ویلیام فاکنر پیش از انتشار حرامیان گفته بود که مشغول نوشتن کتابی زرّین درباره ولایت یوکناپاتافا است تا با آن حرفۀ نویسندگی خود را به پایان برساند. به نظر می آید که حرامیان همان کتاب زرّین باشد.

#رمان_شاهکار #رمان_آمریکایی
_
#frosh_ketab
#معرفی_کتاب#کتاب_خوب #کتابخوانی #کتاب_خوب_بخوانیم #کتابفروشی #کتاب_کمیاب #کتاب_نایاب #رمان_خارجی #ارسال_کتاب_به_سراسر_کشور #ارسال_کتاب
Likes: 45
Posted at: 2019-06-20 20:00:50
#حرامیان #ویلیام_فاکنر (#برنده_جایزه_پولیتزر ) _ ترجمه :#تورج_یار_احمدی (#این_کتاب_نو_و_آکبند_می_باشد_منتها_انباری_شده_است ) #انتشارات_نیلوفر چاپ دوم ۱۳۹۲ ۳۵۸صفحه (#لطفأ_جهت_بهتر_دیدن_کیفیت_این_کتاب_و_همچنین_مقدمۀ_آن_به_دیگر_عکسهای_این_پست_نیز_توجه_فرماید ) قیمت : ۲۷ هزار تومان ( آخرین قیمت این کتاب در بازار ، ۳۷ هزار تومان بوده است!) _ ویلیام فاکنر فقط داستان سرایی نمی کرد، بلکه زندگی را به تصویر می کشید و فلسفه ای را مطرح می کرد. او همچون بافت شناس زندگی به کشورش می نگریست، آن را جسمی زنده می انگاشت و برای آزمایش و تشخیص بیماری، از آن تکه برداری می کرد. او بدون تعصب، اما با همدردی به حیوانات و گیاهان، به مردان و زنان و کودکان، به سفیدپوستان و سیاه پوستان می نگریست. با موشکافی در شکل، سفتی و نرمی، طعم، صدا و بوی آنان، جسم و ذهن و درون اسرار آمیزشان، بیم و امید، عشق و نفرت و رنج و جنایت را مطالعه می کرد و همه را به گونه ای پیچیده و دشوار –لیکن شجاعانه و صادقانه- روی کاغذ می آورد و در آنها به فلسفۀ شکیبایی و تقدیر دست می یافت. او ما را ژرف اندیش تر از پیش بر جای گذاشت. حرامیان که در سال ۱۹۶۲ منتشر شد واپسین رمان ویلیام فاکنر است که در سال ۱۹۶۳ برنده جایزه پولیتزر شد. ویلیام فاکنر پیش از انتشار حرامیان گفته بود که مشغول نوشتن کتابی زرّین درباره ولایت یوکناپاتافا است تا با آن حرفۀ نویسندگی خود را به پایان برساند. به نظر می آید که حرامیان همان کتاب زرّین باشد. #رمان_شاهکار #رمان_آمریکایی _ #frosh_ketab #معرفی_کتاب#کتاب_خوب #کتابخوانی #کتاب_خوب_بخوانیم #کتابفروشی #کتاب_کمیاب #کتاب_نایاب #رمان_خارجی #ارسال_کتاب_به_سراسر_کشور #ارسال_کتاب
frosh_ketab #عیش_مدام

اثر :#ماریو_بارگاس_یوسا (#ماریو_وارگاس_یوسا )

_ ( تحلیل #زندگی_گوستاو_فلوبر و تحلیل_مادام_بوواری)

_

ترجمه :#عبدالله_کوثری

#انتشارات_نیلوفر

چاپ اول ۱۳۸۶
۲۵۵صفحه
(#لطفأ_جهت_بهتر_دیدن_کیفیت_این_کتاب_و_همچنین_مقدمۀ_آن_به_دیگر_عکسهای_این_پست_نیز_توجه_فرماید )

قیمت : ۲۰ هزار تومان

_
شناخت آثار ماندگار کلاسیک و پی ‏بردن به نقش آنها در تحول ادبیات و هموار کردن راه نویسندگان دوران ‏های بعد، برای خوانندۀ ادبیات ضرورت مطلق دارد. گوستاوفلوبر در شمار نویسندگانی است که آثارش هم به اعتبار شخصیت ها و هم به سبب نوآوری هایی که راهگشای نویسندگان بعد از او، از هر مکتب و هر نحله، بوده، بی گمان جایگاهی والا در ادبیات جاودان جهان دارد. ماریو بارگاس یوسا در عیش مدام ما را با شخصیت و زندگی فلوبر و دیدگاه‏ های ادبی و اجتماعی او آشنا می‏کند و گام به گام پنج سال تلاش توان ‏فرسا و پرشکوه این نویسنده را در آفرینش مادام بوواری، مهم ‏ترین رمان او، پی ‏می ‏گیرد و آنگاه با تحلیلی موی شکافانه ابعاد گوناگون این رمان را که خود نخستین رمان مدرن می‏ خواندش برای خواننده روشن می ‏کند.

#frosh_ketab
#معرفی_کتاب#کتاب_خوب #کتابخوانی #کتاب_خوب_بخوانیم #کتابفروشی #کتاب_کمیاب #کتاب_نایاب #رمان_خارجی #عشق_کتاب #خوره_کتاب #ارسال_کتاب_به_سراسر_کشور #ارسال_کتاب
Likes: 53
Posted at: 2019-06-20 19:47:29
#عیش_مدام اثر :#ماریو_بارگاس_یوسا (#ماریو_وارگاس_یوسا ) _ ( تحلیل #زندگی_گوستاو_فلوبر و تحلیل_مادام_بوواری) _ ترجمه :#عبدالله_کوثری #انتشارات_نیلوفر چاپ اول ۱۳۸۶ ۲۵۵صفحه (#لطفأ_جهت_بهتر_دیدن_کیفیت_این_کتاب_و_همچنین_مقدمۀ_آن_به_دیگر_عکسهای_این_پست_نیز_توجه_فرماید ) قیمت : ۲۰ هزار تومان _ شناخت آثار ماندگار کلاسیک و پی ‏بردن به نقش آنها در تحول ادبیات و هموار کردن راه نویسندگان دوران ‏های بعد، برای خوانندۀ ادبیات ضرورت مطلق دارد. گوستاوفلوبر در شمار نویسندگانی است که آثارش هم به اعتبار شخصیت ها و هم به سبب نوآوری هایی که راهگشای نویسندگان بعد از او، از هر مکتب و هر نحله، بوده، بی گمان جایگاهی والا در ادبیات جاودان جهان دارد. ماریو بارگاس یوسا در عیش مدام ما را با شخصیت و زندگی فلوبر و دیدگاه‏ های ادبی و اجتماعی او آشنا می‏کند و گام به گام پنج سال تلاش توان ‏فرسا و پرشکوه این نویسنده را در آفرینش مادام بوواری، مهم ‏ترین رمان او، پی ‏می ‏گیرد و آنگاه با تحلیلی موی شکافانه ابعاد گوناگون این رمان را که خود نخستین رمان مدرن می‏ خواندش برای خواننده روشن می ‏کند. #frosh_ketab #معرفی_کتاب#کتاب_خوب #کتابخوانی #کتاب_خوب_بخوانیم #کتابفروشی #کتاب_کمیاب #کتاب_نایاب #رمان_خارجی #عشق_کتاب #خوره_کتاب #ارسال_کتاب_به_سراسر_کشور #ارسال_کتاب
frosh_ketab #اسطوره_زندگی_زرتشت

#ژاله_آموزگار و #احمد_تفضلی (#این_کتاب_نو_و_آکبند_می_باشد_منتها_انباری_شده_است )

#نشر_چشمه
قطع وزیری
چاپ سوم ۱۳۷۵
جلد نرم
۲۰۰صفحه
(#لطفأ_جهت_بهتر_دیدن_کیفیت_کتاب_و_همچنین_فهرست_و_مقدمۀ_آن_به_دیگر_عکسهای_این_پست_نیز_توجه_فرمایید )

قیمت : ۱۶ هزار تومان« فروخته شد»

#اسطوره_های_ایرانی #زرتشت #اسطوره_شناسی #ادیان_ایران_باستان 
#frosh_ketab
#کتاب_خوب #کتابخوانی #کتاب_شیراز #کتابفروشی_آنلاین_شیراز #شیراز_کتاب #عشق_کتاب #خوره_کتاب #رمان_ایرانی #کتابفروشی #کتاب_کمیاب #کتاب_نایاب #ارسال_کتاب_به_سراسر_کشور
Likes: 45
Posted at: 2019-06-20 19:27:36
#اسطوره_زندگی_زرتشت #ژاله_آموزگار و #احمد_تفضلی (#این_کتاب_نو_و_آکبند_می_باشد_منتها_انباری_شده_است ) #نشر_چشمه قطع وزیری چاپ سوم ۱۳۷۵ جلد نرم ۲۰۰صفحه (#لطفأ_جهت_بهتر_دیدن_کیفیت_کتاب_و_همچنین_فهرست_و_مقدمۀ_آن_به_دیگر_عکسهای_این_پست_نیز_توجه_فرمایید ) قیمت : ۱۶ هزار تومان« فروخته شد» #اسطوره_های_ایرانی #زرتشت #اسطوره_شناسی #ادیان_ایران_باستان #frosh_ketab #کتاب_خوب #کتابخوانی #کتاب_شیراز #کتابفروشی_آنلاین_شیراز #شیراز_کتاب #عشق_کتاب #خوره_کتاب #رمان_ایرانی #کتابفروشی #کتاب_کمیاب #کتاب_نایاب #ارسال_کتاب_به_سراسر_کشور


Copyrights © 2019 Voticle. All Rights Reserved.